Hf-studenter fra HF-Centret Efterslægten opnår bedre eksamensresultater end forventet

Hf-studenter

Undervisningsministeriet har for tredje gang offentliggjort tal, der sammenligner eksamenskarakterer fra 2014 på de gymnasiale uddannelser med den såkaldte socioøkonomiske reference eller løfteevne.

Den socioøkonomiske reference er et statistisk beregnet udtryk, der viser, hvilket eksamensresultat de studerende burde have fået, når der tages højde for deres baggrund som f.eks. karakterer fra folkeskolen samt forældrenes indkomst og uddannelse. Sammenligningen giver et billede af, hvordan de studerende på den enkelte uddannelse har klaret prøverne i forhold til deres sociale og økonomiske baggrund. Den socioøkonomiske reference er med til at give et billede af bl.a. hf-kursernes evne til at løfte deres studerende fagligt. 

Tallene viser bl.a., hvordan de studerende har klaret sig i løbet af en treårig periode (2012-2014).  På syv ud af ni hf-kurser i hf2net.dk har de studerende fået et højere eksamensresultat end forventet. Resultatet er signifikant for seks ud af de syv kurser. Det gælder HF-Centret Efterslægten, Gentofte HF, Århus Akademi, Frederiksberg HF-kursus, Randers HF & VUC og TH. LANGS HF & VUC. Disse hf-kurser er altså gode til at løfte de studerende mere, end det kunne forventes set i forhold til deres sociale og økonomiske baggrund.

Kun seks ud af de i alt 94 institutioner, der udbyder toårig hf, har en statistisk signifikant høj løfteevne i 2014. Vi kan glæde os over at tilhøre dette eksklusive selskab med et særdeles flot gennemsnit på 6,7. Ikke bare på det samlede eksamensresultat ligger Efterslægtens studenter i 2014 0,3 højere end gennemsnitligt for gruppen. Vi ligger også 0,5 over i 3-årsperioden 2012-14 og præsterer særdeles flotte statistisk signifikante ”løft” i en lang række fag.

Som noget helt nyt er den naturvidenskabelige faggruppe nu med i rækken af profilfag for hf-uddannelsen, hvor løfteevnen bliver målt. Her kan vi notere et særdeles flot løft på hele 1,0 på Efterslægten. Det er naturligvis en stor glæde at se resultaterne af det gode arbejde med vores kursister.

– På Efterslægten og i hf2net.dk er vi utrolig glade for og stolte over, at vi de seneste tre år kan dokumentere, at vi gør en stor forskel med at løfte uddannelsesniveauet i vores område og bidrager til den sociale mobilitet, siger rektor Anne Frausing på HF-Centret Efterslægten.