Hvem kan ikke huske lugten af gammel gymnastiksal ?

Hvem husker ikke lugten af gammel gymnastiksal? Det gør de stadig på HF-Centret Efterslægten, hvor idrætstimerne indtil for to år siden blev afviklet i de typiske gamle gymnastiksale fra 1940. Men i dag er rullemåtter, heste, ringe og tove afløst af et bogtårn, læsekroge og lektiehjælpere, som står klar til at vejlede centrets 1500 kursister, når der skal bøjes verber i stedet for arme i de gamle bygninger.

Rektor indvielse

Rektor Anne Frausing var stolt, da hun torsdag indviede Efterslægtens nye studiesal: – Vi har Københavns bedste skolehus, som peger både på tradition og fornyelse, og den peger ind i fremtiden.

Torsdag den 29. oktober blev Efterslægtens nye studieområde indviet, og det var en glad rektor Anne Frausing, der bød velkommen til gæster, arkitekt, rådgivere, håndværkere og ansatte: – Vi havde en drøm, begyndte Anne Frausing, – og i dag har vi nået en vigtig milepæl for at realisere denne. Vi drømte om at ajourføre vores gamle bygninger, og i dag har vi ikke blot et stort, nyt og moderne idrætshus, men også et fantastisk nyt studieområde her, hvor der før var gamle gymnastiksale. Da Efterslægten blev indviet i 1940, blev bygningen kaldt ”Københavns bedste skolehus”. Den status har vi i dag fået genskabt, og i denne proces har vores arkitekt Michael Laungaard været en uvurderlig medspiller. Tak til ham for stort engagement og en evne til at skabe nyt med stor respekt for skolens historie og traditioner.

Rektor Frausing benyttede selvfølgelig også lejligheden til at byde velkommen til og takke direktør Henrik Tvarnø for støtten fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, og glædede sig i det hele taget over, at Efterslægten i dag fremtræder med åbne, lyse og attraktive lokaler. – I har været med til at gøre vores drøm til virkelighed, takkede Anne Frausing.

Efter at Henrik Tvarnø havde foretaget den officielle indvielse ved at afsløre en plakette med tak til fonden, kom også han på talerstolen og startede med et glimt i øjet: – Det er jo kun fyrre procent af de 25 millioner til byggeriet som A.P. Møllerfonden har bidraget med. Til gengæld har vi overhovedet ingen indflydelse haft på projektet!

Tilhørerne fik det klare indtryk, at fondens bestyrelse slet ikke havde kunnet modstå rektor Frausings ansøgning. – Den var selvpromoverende, let aggressiv og meget klar i mælet, og når vi samtidig kunne konstatere, at Efterslægten er en skole, der ligger helt i top, og har en rektor, der ikke hører til de sløve, måtte vi erkende, at det kunne vi godt lide. Og – sluttede Henrik Tvarnø, – vi er vældig tilfredse med resultatet.

IMG_1154

For enden af biblioteket står den store tribune. Den er ikke blot et naturligt samlingspunkt for briefinger eller foredrag, men også et herligt uformelt sted at lave gruppearbejde eller forberede sig til timerne. Eller som tilskuerpladser ved Efterslægtens indvielse af den nye studiesal.

Da de mange indvielsesgæster bagefter gik rundt og kiggede på detaljerne, opdagede de hurtigt, at de gamle gymnastiksale alligevel ikke er helt fortid. Som arkitekt Michael Laungaard havde sagt i sin tale: – Det har været en fornøjelse at bygge for Efterslægten. Vi har ladet os begejstre af det, der har været, og genbrugt små spor fra salenes tidligere brug – med tanker for fremtiden. Og overalt i biblioteket, studiesalen og de nye undervisningslokaler springer små detaljer frem, der vidner om lokalernes tidligere liv: streger på nogle gulvbrædder sat op som dekoration på væggen, et spil til tove og bomme eller et par gamle ribber. På Efterslægten bygger man om med respekt for historien.