Hvor meget støj skal 2700-Brønshøj acceptere i fremtiden ?

På netavisen får vi jævnligt henvendelser fra folk, der mener, at bydelene efterhånden er for hårdt plaget af støj. Ikke bare fra vejarbejder og bygningsprojekter – men også fra arrangementer på Bellahøjmarken, friluftsscenen og selve området omkring Bellahøj. Og det kan blive meget værre endnu. Der er givet mulighed for hele 30 koncertarrangementer i sommerhalvåret. Københavns Kommune har netop haft en høring i gang om emnet, hvor alle kunne give sit besyv med. 

2014-09-06 14.59.07

Fra kræmmermarkedet på Bellahøj

Gennem de seneste mange år er der kommet flere faste aktiviteter på Bellahøjmarken i form af hele tre kræmmermarkeder. To om foråret og et om efteråret, (det er for øvrigt det, som kører i denne weekend) ! Dog skal det siges, at der ikke kommet mange støjklager vedrørende nogle af disse.

Bellahøjløbet 4

(Foto: Copenhagen Historic Grand prix)

Men udover det så har Bellahøj fået et årligt motorløb, som betyder store støj og lugtscener samt afspærringer, som i allerhøjeste generer beboerne omkring.

Og nu er der stor sandsynlighed for, at koncertaktiviteten på Bellahøj Friluftsscene og på Bellahøjmarken for alvor bliver intensiveret.

149

På Bellahøj Friluftsscene er der fremover mulighed for hele 20 koncerter i sommerhalvåret.

Lad os give et eksempel fra den store liste, kommunen har lavet. Læg godt mærke til de punkter, der vedrører Bellahøj. 30 koncerter i sommerhalvåret på henholdsvis marken som friluftsscenen i weekender til kl. 23/24 !! Koncerter med en varighed på 5-6 timer + prøver og opsætning/nedtagning af udstyr beregnet til omkring 2-2½ time.

Man skal også tage forberedelsestiden alvorligt. Det er yderligere timer med megen støj !

 

Koncertsted

Højeste antal dage m. koncerter/år

Start-/slut tidspunkt

Længste varighed i timer

Højeste støjniveau i omgivelser dB(A)

 

Bellahøj Friluftsscene

20

*23.00/24.00

5

70

Bellahøjmarken

10

* 23.00/24.00

6

70

 

Det er her, netavisen får klager fra læserne. Ikke bare dem, der bor lige op af koncertstederne men fra folk i hele området.