Indlæg: Fjern støtten til Ungdomshuset på Dortheavej

Af kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF)

Kan det virkelig være rigtigt, at man kommer foran i køen til kommunale støttekroner ved at kaste med brosten? I Dansk Folkeparti vil vi fjerne støtten til Ungdomshuset og i stedet bruge skattekronerne på noget fornuftigt, nemlig forenings- og fritidslivet. 

 Desværre bakker et solidt rødt flertal i Borgerrepræsentationen fortsat op om Ungdomshuset – og det er på trods af de voldsomme uroligheder den 1. marts i år, hvor tiåret for rydningen blev markeret. I Dansk Folkeparti har vi svært ved at forstå den prioritering af midlerne, og vi har aldrig bakket op om at etablere et Ungdomshus.

Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen ligesom mig, der er trætte af at se deres skattekroner gå til Ungdomshuset og til unge, som ikke opfører sig ordentligt eller respekterer vores demokratiske samfund. Derfor siger vi i Dansk Folkeparti: Lad os hellere bruge pengene på foreningslivet og de ildsjæle, der arbejder for at fremme demokratiske værdier og bidrager til at gøre København til en dejlig by.