Restaurant Bellahøj før og i dag ...

1. oktober 2011 skiftede Restaurant Bellahøj ejere, og siden har det gamle hæderkronede spise- og traktørsted været gennem en renovering og modernisering, man sjældent har set. Sådan helt overordnet kan man næsten sige, at kun murene og gulvene er tilbage. Resten er udskiftet.

                                                   
                          Bella resta

Så i dag fremstår restauranten flot og indbydende både ind- og udvendigt. Man er dog ikke helt færdige med istandsættelsen, men det der mangler nu er nærmest af kosmetisk art.

Flere og flere har ved selvsyn konstateret, hvilken utrolig forandring der er sket, og selve restauranten og selskabslokalerne har fået godt gang i hjulene. Det giver sig blandt udslag i mange forskellige arrangementer. Både nogle man har afholdt og andre, som løber af stablen i aller nærmeste fremtid.                                                                     

 

             oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Lidt flere facts omkring Restaurant Bellahøj i dag

1. oktober 2011 overtog restauratør Johnny Lykkegaard og restauratør Joachim Wasset stedet efter Niels Elstrøm.

Dagbladet Børsen har for nylig kåret Restaurant Bellahøj til Gazellevirksomhed, hvilket er en fortjent opmuntring til de to restauratører.

             ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

                     Restaurant Bellahøjs historie går meget langt tilbage i tiden.

                                         Vi har taget lidt historie fra restaurantens store brochure.

Historien tager sin begyndelse langt før ”udflytningen” i 1791. Med sikkerhed kan det fastslås, at gården var beboet i 1682 af Rasmus Nielsen, og optegnelser viser, hvorledes gården gik i arv generation efter generation frem til 1791, hvor Købmand og Grosserer Moses Levin Mariboe købte gården på auktion for 2.910 rigsdaler.

Allerede året efter lod han gården flytte fra en beliggenhed i nærheden af Utterslev Torv til den plads, hvor den ligger i dag med sin storslåede udsigt udover København. Det var en efter datidens normer meget stor gård. Staldene havde nemlig plads til 24 køer og 8 heste.
Familien Mariboe brugte gården som lystgård, dengang langt uden for København, men havde fast
husholdning året rundt. Sommeren tilbragte de så her, omgivet af den meget store og smukke park. Hans
hustru Bella Henriques (1761-96) har sandsynligvis lagt navn til Bellahøj.
På grund af statsbankerotten i 1813 med den efterfølgende forringede pengeværdi afhændede Købmand
Mariboe Bellahøj til Kontreadmiral Magnus Lütken formedens 85.000 rigsdaler. I skødet blev den benævnt “Avlsgården Bellahøj” og var da på 50 tdr. land.

Familien Lütken ejede gården i over 100 år, og der førtes “stort hus” på Bellahøj. Kendte københavnere var gæster herude, og lokalt fortaltes meget om gæstfriheden på Bellahøj. I 1867 indkøbtes en nærliggende gård, og dens jorder blev indlemmet i Bellahøj, som nu er på 100 tdr.

I 1875 var Marineminister Otto Hans Lütken ejer. Han deltog i øvrigt aktivt i lokalområdets liv og var i en
årrække sognerådsformand. I 1899 solgtes en stor del af jordene til Københavns Kommune undtagen haven og parken omkring Bellahøj. Matrikel nr. 8A med Lille Bellahøj, hvis bygninger blev opført i 1848-49, skulle overgå til kommunen, når fraflytning fandt sted.
Det skete i 1900, da bygningerne brændte. I 1932 – efter Pauline Lütkens død – overtog kommunen så resten af Bellahøj, nemlig hovedbygningen og den omkringliggende have og park.
I 1937 blev det besluttet at indrette restauration i den gamle gård, og dette projekt var færdigt i 1938, hvor
Restaurant Bellahøj åbnedes. To år før begyndte dyrskuerne på Bellahøjmarken, og helt frem til 1967 var
området hjemsøgt af alskens handlende og godtfolk.
Den første ejer af Restaurant Bellahøj var Jens Peter Jacobsen, som overtog bevillingen den 26. maj 1938; Jens Peter Jacobsen var tidligere direktør på Herløv Hotel. Men i 1948 overtog Dir. H. K. Hansen ejerskabet. Ulykkeligvis døde H. K. Hansen allerede i 1951, og nu var gode råd dyre. Hans enke besluttede sig for at drive virksomheden videre, og det gjorde hun med en sådan bravour, at der den dag i dag fortælles historier om Clara Hansens tid på Bellahøj. I godt og vel 34 år førte Clara Hansen sin virksomhed fremad.

I oktober 1984 overtog direktør Anton Sønderskov forpagtningen af Bellahøj, som ejedes af Københavns
Kommune, og mon ikke de fleste stadig husker den elegance og dygtighed, som herefter prægede ethvert besøg på Restaurant Bellahøj. Alle detaljer blev der kælet for, og enhver gæst blev sat i “højsædet”, så alle gik derfra en stor oplevelse rigere.
Anton Sønderskov købte Bellahøj af kommunen, og begyndte en omfattende renovering, som blev foretaget med stor respekt og sikker smag. I dag fremtræder Restaurant Bellahøj derfor som en moderne virksomhed med meget af den gamle charme og elegance.