Kobbelvænget after dark - De Lysende Sten er indviet ..

IMG_0895

Indvielsen af De Lysende Sten blev foretaget tirsdag aften i Kobbelvænget. Det skete med chokolade, boblevand, røverhistorier og skøn klassisk musik. Der var endvidere oplæg fra Områdefornyelsen og indlæg fra Natteravnene i husum og SHJWorks, som står bag De Lysende Sten. Trods det halv sene tidspunkt og VM-fodbold var der alligevel mødt et pænt antal mennesker op for at opleve indvielsen, som blev både hyggelig og stemningsfuld. Men hvad består projektet egentlig af ? Det har 2700-netavisen boret lidt nærmere i.

De Lysende Sten

Områdefornyelsens kerneprojekt Den Grønne Forbindelse er en gang- og cykelforbindelse fra Vestvolden til Husumparken, der skal skabe bedre trafikale forhold for bløde trafikanter. Projektet er ufinansieret, og områdefornyelsens styregruppe har derfor valgt, at lave det midlertidige kunstneriske projekt De Lysende Sten, for at skabe både lokal og politisk opmærksomhed omkring forbindelsen, mens der ansøges om finansiering. Det var et krav fra styregruppen, at det midlertidige projekts delelementer (Københavnerbænke, blomsterkummer og trædesten) skal kunne genanvendes i en eventuel kommende grøn forbindelse.

IMG_0898

Chefen for Områdefornyelse Husum, Jan Salling bød velkommen og bød på både lidt vådt og tørt til de fremmødte.

De Lysende Sten er altså en del af en større udvikling i området. Kunstværket og dets små byrum med bænke og blomster skaber desuden bedre mulighed for at opholde sig i området. Bænkene er allerede brugt flittigt, og de giver særligt ældre mennesker mulighed for at hvile sig, når de handler i LIDL eller skal til bussen på Frederikssundsvej. Samtidig vil de forbedrede opholdsmulighed, og dermed mere ophold på gaden, kunne have en tryghedsskabende effekt på Kobbelvænget, som ofte er blevet omtalt som mørkt, øde og utrygt.

 

Den Grønne Forbindelse: Husumforbindelsen

Københavns Kommune arbejder i disse dage på et oplæg til Teknik- og miljøudvalget, hvor den første etape (den nordlige del: Tingbjerg-Frederikssundsvej) af Den Grønne Forbindelse er i spil under betegnelsen ”Husumforbindelsen”. Om det kommer med på Budgetforhandlingerne er endnu ikke afgjort.

IMG_0923Den klassiske duo var med til at skabe den helt rette stemning med glimrende underholdning flere steder på ruten. 

Husumforbindelsen handler om at koble Tingbjerg og den nordlige del af Husum på den centrale del af Husum med en forbindelse fra Vestvolden ned ad Kobbelvænget til krydset Frederikssundsvej/Kobbelvænget. En anden væsentlig del af Husumforbindelsen er at (re)etablere en overgang over Vestvolden til Tingbjerg. Der har tidligere været en gangbro over voldgraven.

Samtidig vil Husumforbindelsen koble sig på Vestvoldens tværgående sti, der er planlagt som ”supercykelsti”.

Områdefornyelse Husum har haft forbindelsen som et kerneprojekt, for at den nordlige del af Husum bliver ”lukket op”, og ikke lukker sig om sig selv trafikalt. I dag er mange beboere i Voldparken desuden utilfredse med, at man som gående eller cyklist har svært ved at komme til indkøbsmulighederne på Frederikssundsvej eller i skole syd for Frederikssundsvej. Forbindelsen vil skabe bedre sammenhæng mellem bydelene Husum og Tingbjerg, og vil samtidig blive en mere sikker vej for gående og cyklister ind og ud af kvarteret.

Med indvielsen tirsdag aften, kan man i de sene timer glæde sig over festlig belysning på Kobbelvænget mellem Frederikssundsvej og EnergiCenter Voldparken.