Kommende aktiviteter i Husum og Husumvold kirker UGE 23 (opdateret) ..

                                         husum kirke 1

Husum Kirke:

Torsdag den 2. juni kl. 9 – Startes dagen med sang – denne torsdag ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.
 
Tirsdag den 7. juni kl. 19 – Gudstjeneste “ud af huset”: Tirsdag den 7. juni kl. 19 tager man på den traditionsrige udflugt, der i år går til Islev Kirke. Kirken har et kraftfuldt udtryk. Den er tegnet af arkitektparret Inger og Johannes Exner, og ligner en borg med de høje, rå, tykke mure, og de store uregelmæssige røde teglsten. Kirkebygningen leder tankerne til salmen ”Vor Gud han er så fast en borg”. Der er afgang fra Husum Kirkeplads præcis kl. 19 – til Islev Kirke, hvor man efter at have taget den borg-lignende kirke i øjesyn, begynder med en kort gudstjeneste ved sognepræst Bettina Birk Jensen. Herefter vil Bodil Kring, som er medlem af Islev Kirkes Menighedsråd, fortælle om kirken og kirkens nye orgel. Der bliver mulighed for at se lidt nærmere på kirkens udsmykning og arkitektur, inden der drikkes en kop kaffe i menighedssalen. Derefter køres retur til Husum, hvor man forventer at være tilbage senest kl. 22.

 

                                               Høstmarked i Husumvold Kirke 

 

Husumvold Kirke:
 
Fredag den 3. juni kl. 14 – Andagt og Fredagsmøde. Denne dag synger man sammen i Husumvold Kirke. Kl. 14.00 er der en kort andagt, så drikkes  kaffe og ca.14.45. begynder sangeftermiddagen. Anni Kirsten Jørgensen har denne gang valgt sangene fra Folkehøjskoles sangbog, mange dejlige sommersange, samt en del svenske viser. Kirkens korsangere understøtter fællessangen, organist Eva Maria Jensen akkompagnerer. Anni fortæller lidt om de sange, hun har valgt og der bliver selvfølgeligt mulighed selv at foreslå sange, man kan synge sammen.
Det er gratis at deltage, kaffe og brød (hjemmebag) koster 10 kr.