Kommende aktiviteter i Husum og Husumvold kirker UGE 36 (opdateret) ..

Høstmarked i Husumvold Kirke
 
Husumvold Kirke:
 
Fredag den 9. september kl. 14 – Fredagsmøde med andagt: Kunsten i de danske kirker. Kunsthistoriker Tine Kragh besøger dette Fredagsmøde til en eftermiddag i kirkekunstens tegn. Tine Kragh vil bl.a. præsentere Maja Lisa Engelhardts smukke altertavle skabt til Holsted Kirke, som Husumvold Kirke besøger på skovturen d. 23. september. Der startes med en kort andagt i kirkerummet ved sognepræst Lise Mortensen. Det er gratis at deltage, mens kaffe og kage koster 10 kr.
 
Søndag den 11. september kl. 15 – Ord & Musik i Husumvold Kirke: Such Stuff as Dreams are made on. I anledning af 400-året for Shakespeares død inviterer Husumvold Kirke og Husum Kirke til et fælles Ord & Musik arrangement med Shakespeare i fortælling og sang. Forskellige korsatser til Shakespeares tekster suppleres med optræden af skuespiller og fortæller Pernille Stockfleth. Kammerkoret Musica og dirrigent Filipe Cavalheiro leverer musikken.
                                                              musica 01
 
Der er gratis entré og efter koncerten et glas vin i menighedslokalerne.
 
Tirsdag den 13. september kl. 19 – Orienterings- og opstillingsmøde til det kommende menighedsrådsvalg. Her orienterer Husumvold Sogns Menighedsråd om dets arbejde, kommende opgaver og regler for menighedsrådsvalget. Umiddelbart herefter er der opstillingsmøde, hvor en eller flere kandidatlister til menighedsrådsvalget kan opstilles. Se mere på  www.menighedsraadsvalg2016.dk
 

husum kirke 1

Husum Kirke:

Tirsdag den 6. september kl. 10 – Barselshøjskolen Brønshøj-Husum. Her kan barslende mødre og fædre i bedste højskoleånd mødes om tilværelsens små og store sammenhænge. Denne tirsdag: MUSIK – Med kirkernes organister og babysalmesangsinstruktører Christina Bovin og Kirksten Thorup. 
Det er gratis at deltage, men husk tilmelding til programmets aktiviteter på www.husumkirke.dk
 
Tirsdag den 6. september kl. 19 – Trinitatis aftengudstjeneste ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen. Vi befinder os i tiden mellem Pinse og 1.søndag i advent. Tiden mellem de to store kirkelige festdage kaldes Trinitatis – ”Treenighed”. Det er en tid til eftertanke og fordybelse i hvad et godt kristenliv er.
 
Torsdag den 8. september kl. 9 – Start dagen med morgensang. Der er kaffe indtil kl. 10.
 
Søndag den 11. september kl. 15 – Ord & Musik i Husumvold Kirke. Such Stuff as Dreams are made on. I anledning af 400-året for Shakespeares død inviterer Husumvold Kirke og Husum Kirke til et fælles Ord & Musik arrangement med Shakespeare i fortælling og sang. Forskellige korsatser til Shakespeares tekster suppleres med optræden af skuespiller og fortæller Pernille Stockfletch. Kammerkoret Musica og dirrigent Filipe Cavalheiro leverer musikken.
Der er gratis entré og efter koncerten et glas vin i menighedslokalerne.
 
Tirsdag den 13. september kl. 19 – Orienterings- og opstillingsmøde til det kommende menighedsrådsvalg. Her orienterer Husum Sogns Menighedsråd om dets arbejde, kommende opgaver og regler for menighedsrådsvalget. Umiddelbart herefter er der opstillingsmøde, hvor en eller flere kandidatlister til menighedsrådsvalget kan opstilles. Se mere på  www.menighedsraadsvalg2016.dk