Kristent meditationskursus

livetsperler

Lene Skovmark, som er præst og retræteleder, starter et kristent meditationskursus på mandag d. 8. september kl. 17 i Bellahøj Kirke. Kristuskransen, også kaldet Livets perler, bliver i kursusforløbet brugt som et redskab til at finde fokus og indre ro. Perlerne rummer livets grunderfaringer og symboliserer en vej mod at blive et helt menneske, finde fodfæste, glæde og sammenhæng. Kristuskransen er med til at give nyt perspektiv på livets udfordringer og inspireret af Mindfulness, vil hver enkel deltager få nogle redskaber, som kan bruges i hverdagen. Læs mere om kurset på www.bellahoej-utterslevsogn.dk