Læseklinikken Josefine kommer til Brønshøj og giver læsekurser i efteråret

shutterstock_96857224

I dette efterår får Brønshøj atter besøg af læseklinikken Josefine, der ligesom sidst vil have base i Kulturhuset Pilegården. Cand.psych. Kirsten Jensen står for undervisningen. Hun har til daglig en læseklinik i Nakskov, men laver også gerne læsekurser i Brønshøj.

Kurserne ligger i weekender og efterårsferien, og består af 30 timer fordelt over 10 undervisningsgange. Børnene undervises 3 timer ad gangen.

2 kurser starter op den 17. september, mens andre kurser starter op den 1. oktober. Læsekurserne slutter den 25. november eller 6. december afhængig af starttidspunktet. På hjemmesiden – www.josefinemetoden.dk – kan man se planen for de 4 kurser.

Kurserne koster normalt 9.000 kroner, og der er almindeligvis 1.000 kroner at spare på dem.

For kurserne i efterårsferien er der en introrabat på 2.000 kroner, så man betaler 7000 kroner for et læsekursus.

– Man kan betale kurset samlet på min forretningskonto, men kan også betale 700 kroner pr. dag med Mobile Pay, fortæller Kirsten Jensen til netavisen. – Så har ens barn brug for et læsekursus, er det en god ide, at tage et læsekursus nu, hvor der er stor introrabat. Jeg er psykolog, og har arbejdet i 14 år med læsekurser. Jeg udviklede metoden, mens jeg arbejdede som psykolog i en PPR. Da jeg startede som nyuddannet psykolog i en PPR, fik jeg en kæmpe bunke sager ind vedrørende børn med læseproblemer. De havde gået i støttecentret i flere i år uden, at de havde flyttet sig nævneværdigt læsemæssigt. Jeg mente derfor, at det måtte kunne lade sig gøre at lave en effektiv undervisning for læsebørn generelt.

I mit speciale har jeg skrevet om en bulgarsk undervisningsmetode, der både er sjov og meget effektiv. Så jeg tænkte, at jeg ville lave noget læseundervisning inspireret af denne metode.

Den hedder den suggestopædiske metode, og er udviklet af en bulgarsk læge indenfor fremmedsprogsundervisningen, Georgi Lozanov. Han fik fremragende resultater med sin metode indenfor fremmedsprogsundervisningen.

Så jeg lejede et billigt lokale, annoncerede og fik nogle børn ind til undervisning i sommerferien til en symbolsk betaling. Børnene blev her meget dygtige, og efter kurset ville forældrene gerne have, at jeg lavede et kursus mere ligeledes på 2 weekender. Det gjorde jeg så, og børnene flyttede sig også meget på kurset.

Jeg besluttede at finde ud af, om det var et tilfælde, at de blev så dygtige, eller om metoden virkelig var så effektiv. Derfor oprettede jeg et kursus hjemme hos mig selv på 2 timer en gang om ugen. Her fik jeg i starten 2 børn ind på kursus efter arbejde. De havde så et læsekursus over 3 måneder og blev meget dygtige.

Siden har jeg arbejdet med at gøre læsekurset endnu mere sjovt, effektivt og spændende. 

Jeg lavede også læsekurser i Pilegården, men kun i weekender. 

Når børn og unge har afsluttet et kursus, er jeg nu begyndt at spørge børn og forældre, om de vil udfylde et kort spørgeskema om deres oplevelse af læsekurset. Siger de ja til det, lægger jeg deres besvarelse anonymt på min hjemmeside under Børnene siger.

                           susefine2

Jeg kalder min metode for Josefinemetoden, fordi den symboliserer en meget blid og naturlig indlæring. 

Den bygger på Lozanovs undervisningsmetode, som blandt andet siger, at det er elevernes opgave at lege og more sig, og det er lærerens job at sørge for, at det relevante bliver indlært.

I metoden bruges mange spændende og sjove læsespil og læseaktiviteter. Jeg har købt en del spil, og har også selv udviklet nogle læsespil. Eleverne får bøger/litteraturliste med hjem, sammen med træningsmapper, som de skal arbejde med mellem kursusgangene.

Børnene bliver testet, når de starter på læsekursus, og når de slutter. Et læsekursus tager 30 timer. Efter 30 timer bliver de meget dygtige, det er bestemt ikke usædvanligt, at de flytter sig 1 år på de 3 måneders undervisning. De store kan nogle gange flytte sig endnu mere.

Så det er glade børn og stolte forældre, som jeg siger farvel efter læsekurset. Nogle børn har brug for 1 og andre for 2 kurser. Det afhænger hvor hurtigt de flytter sig og især hvor langt de er bagud i forhold til deres klassetrin, siger Kirsten Jensen og slutter ..

– Jeg har købt de samme læsetests, som skolerne har brugt, indtil Nationaltesten blev indført. Disse læseprøver har jeg brugt, da jeg arbejdede i PPR, så jeg kender dem ganske godt.

Der er både gruppelæseprøver, hvor børnene sidder og læser på tid, mens de streger nogle billeder over.

Så er der andre læseprøver, hvor børnene læser højt, læser stillelæsning, og man tjekker deres lytteforståelse, afkodningsfærdigheder, forforståelse, højtlæsning, læseindstilling, ordlæsning, stavning, auditiv stavning, (stavning hvor jeg siger et ord fra testen, og eleven staver det) samt vrøvleord.

Se også annoncen i netavisens højre spalte.