Med askeonsdag i næste uge begynder nedtællingen til påske

untitled
Nu begynder nedtællingen til påske! Onsdag den 10. februar er askeonsdag, som markerer fastetidens begyndelse og sætter gang i bevægelsen frem mod kirkeårets største fest.
Fastetidens 40 dage forbereder til påskens store drama, hvor godt og ondt tager kampen op i fortællingen om Jesu lidelse, død og opstandelse, og allerede askeonsdag slås det eksistentielle tema fast, når præsten tegner et askekors på de tilstedeværende som et symbol på forgængelighedens realitet i menneskelivet, men også som et værn mod dødens magt og et håb om evigt liv.
I Bellahøj kirkes midlertidige lokaler på Tomsgårdsvej 19, st.tv. fejres askeonsdagsgudstjenesten kl. 17.00 og bagefter bydes der på et let fastemåltid.