Mere Alsang i Bellahøj Kirke

alsang
 
Bellahøj Kirke afholder som så mange gange før Alsang torsdag den 24. september klokken 19 – 21. Den første time er det Erling Elmark Rasmussen, som har  valgt programmet. .                                                                                                                                                                      Han vil i sit valg af sange, anekdoter og andre oplysninger tage udgangspunkt i selve dagen, årstiden og de begivenheder og navne, som knytter sig til den. Efter kaffepausen er det de fremmødtes tur til at bestemme sangrepertoiret. Der er frit valg mellem alle Højskolesangbogens 572 numre.                                                                                                                                                                                                    Traditionen med Alsang er ved at uddø: De fleste af de sange, som ældre mennesker endnu kan synge, er ukendte for de fleste unge – som så til gengæld kender nogle andre.                                                       Om få år vil der kun være ganske få, som kender de danske sange, så slut op om traditionen, mens den endnu er i live.                                                                                                                                           Alle sangglade er velkomne!
Kaffe og kage koster 15 kr.