Alle netavisens tippere tror på point i Dalum

Gå ind i netavisen og se de entusiastiske tipperes bud på lørdagskampen !

.http://www.2700-netavisen.dk/