Overborgmester Frank Jensens nytårshilsen til 2700-netavisens læsere

                              Brønshøj skal rustes til fremtiden

                                                                    Af overborgmester Frank Jensen (S)

frank jensen

Konflikter, terror og splittede familier. Verden har i år været præget af mange kriser og voldsomme hændelser. Midt i februar blev vi hårdt ramt i København – med et meningsløst skudattentat ved kulturhuset Krudttønden og den jødiske synagoge.

Det skal vi som københavnere ikke finde os i. Vi skal sikkert og trygt kunne færdes i byen, uanset om det er på Østerbro eller lokalt her i Brønshøj. Derfor har vi også sat hårdt ind over for radikalisering, og en langsigtet plan fortsætter arbejdet i 2016. 

I Tingbjerg-Husum-området har vi et særligt fokus på at styrke trygheden. I næste års budget har vi sat penge af til at etablere en ny plads ved Tingbjerg Kulturhus og sikre bedre adgang til naturen ved Vestvolden. Samtidig undersøger vi muligheden for at åbne bydelen op ved at tilføre nye vejforbindelser.

En af mine allervigtigste prioriteter er også at fortsætte løftet af vores folkeskoler. Vi skal så tidligt som muligt ruste alle til at få en uddannelse, et job og en god fremtid. 
 
I 2015 bød de københavnske folkeskoler 4.500 forventningsfulde 0.klasser velkommen. Og jeg havde i år fornøjelsen af at være med til rejsegilde på Brønshøj Skole. Skolen er i gang med at blive helhedsrenoveret og udvidet med et ekstra skolespor til glæde for mange nye elever. De seneste år har vi helhedsrenoveret hele 40 skoler i København – herunder Husum Skole.   

Vi skal også sikre byen mod fremtidens klimaforandringer. Over de næste tyve år planlægger vi 300 skybruds-projekter rundt i København. Og så er målet at gøre København co2-neutral i 2025. Helt nye tal viser, at vi allerede har halveret byens co2-udledning.

I 2016 går vi samtidig i gang med en helhedsplan for Utterslev Mose og en genopretning af områdets vandkvalitet. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Brønshøj-Husum Lokaludvalg, og jeg ser meget frem til at løfte et af Københavns største naturområder, som har stor værdi for mange københavnere.       

Rigtig godt nytår til alle i Brønshøj.