Poppelalléen på Bispebjerg Kirkegård er plantet på ny

2

172 pyramidepopler og 8.000 blomstrende buske skal være med til at genskabe den populære poppelallé, der sidste år blev fældet af sikkerhedshensyn. Popler er hurtigvoksende træer, så allerede om 10-15 år vil der igen være store popler på Bispebjerg Kirkegård.

Udover nye træer og buske har poppelalléen fået ny asfalt, nye brønde, kantsten og bænke, og den er allerede taget i brug.

– Bispebjerg Kirkegård er blevet et populært tilløbsstykke gennem de seneste år, hvor folk fra nær og fjern kommer til og nyder det helt særlige rekreative rum, kirkegården tilbyder. Jeg håber, vi fremover kan gøre Bispebjerg Kirkegård endnu mere attraktiv at besøge, så længe det sker med respekt for de særlige omgivelser, der er tale om, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Poppelalléen er et populært sted for københavnerne, men også den brune flagermus holdt til i de 90 år gamle popler på kirkegården.  Da poplerne blev fældet, flyttede gartnerne 12 store hule stykker poppelstamme og anbragte dem i træer ved siden af den nyplantede allé for at tiltrække flagermusene igen.

Siden er der set flere flagermus omkring de opsatte stammestykker, og ca. 20 flagermus er set flyve ud fra et af stammestykkerne. Flagermusene er fredede, og deres færden og trivsel bliver fulgt tæt. Formålet med at flytte de store gamle poppelstammer er et forsøg på at give de fredede flagermus et alternativt levested på kirkegården. Der har ikke været tegn på, at flagermusene har ynglet i poppelalléen i år.

– Det er nu lykkedes at få flagermusene til at flytte over i et par af de opsatte hule stammestykker, men eksperimentet bliver først en rigtig succes, hvis de begynder at yngle i dem. De kan godt være lang tid om at lære det, så der er håb endnu, siger flagermusekspert Hans J. Baagøe.