Rektor: 368 ansøgere til HF-C Efterslægten er overvældende!

368 ansøgere. Så stort var tallet, da HF-Centret Efterslægten i sidste uge skulle tælle op, hvor mange kommende kursister, der havde søgt om at komme ind i én af skolens otte 1. HF-klasser med start efter sommerferien.

HFC2

Rektor Anne Frausing, her på Efterslægtens 229-års fødselsdag d. 4. marts, glæder sig til at byde mange hundrede nye kursister velkommen til august.

Rektor på Efterslægten, Anne Frausing er overvældet. – Vi har haft støt stigende søgning de seneste år, men alligevel kommer dette tal bag på os. Det højeste antal, vi hidtil har oplevet, var på 340, og der er faktisk på landsbasis en faldende tendens i ansøgertallet til HF. Men vi oplever virkelig en voldsom interesse for at tage HF på Efterslægten. Det er ikke mindst vores såkaldte interesseklasser, som de unge ansøgere stiller sig i kø til – dér har vi nogle tilbud, som rigtig mange synes, giver god mening i forbindelse med at tage en HF-eksamen.

Som eksempel nævner rektor ”World Aid-klassen”, som netop er kommet hjem fra tre ugers hjælpearbejde i Guatemala i Mellemamerika. ”I interesseklasserne forsøger vi at mødes med kursisterne omkring deres fælles interesser eller livssituation. World Aid-klassen giver – ud over en helt almindelig HF-eksamen – kursisterne en oplevelse for livet, når de både herhjemme og ude i verden tager del i humanitært hjælpearbejde og virkelig gør en forskel. Også de klasser, der retter sig specielt mod voksne kursister eller mod kursister, der tidligere har gået på efterskole, er meget søgte, og de seneste år har ”Sportsklassen” og ”Krop og sundhed” tiltrukket mange, som gerne vil kombinere deres uddannelse med sport og sundhed. Det har ikke mindst de fantastiske faciliteter i vores nye sportshal ”Nobis” åbnet muligheder for.”

                         HFC3

Også til august i år vil kursisterne flokkes på første skoledag på HF-Centret Efterslægten.

– Og så er der nok også mange, der har bemærket, at vores HF-kursus har nogle af de bedste resultater i hele Danmark. At vores kursister faktisk i højere grad forbedrer deres faglige niveau end de fleste andre uddannelser, smiler Anne Frausing. ”Dét er også overvældende !

Selv om den officielle ansøgningsfrist den 15. marts nu er overskredet, strømmer der stadig mange interesserede ansøgere til Efterslægten. – Heldigvis kan vi for langt de fleste finde en god løsning på deres uddannelsesønsker, så alle er fortsat velkomne til at henvende sig til vores studievejledere, slutter rektor Frausing. – På Efterslægten har vi jo, ud over de toårige klasser, også en lang række tilbud som HF-enkeltfag og ikke mindst vores enkeltfagspakker, hvor man tager en håndfuld fag sammen i noget, der ligner en almindelig klasse, og som kan danne grundlag for videregående uddannelser – som f.eks. vores pædagogpakke eller politipakke.