Så blev de fyldte skraldecontainere omsider tømt - og alt er igen fryd og gammen

     skrald

                                Så er alt ved det gamle. Containerne står nu igen, hvor de plejer

Som netavisen kunne skrive i sidste uge, stod fire skraldecontainere udenfor porten til Haveforeningen Bellevue – proppet til sidste centimeter med tre ugers skrald – uden at Københavns Affaldsservice som har entreprisen ville tømme dem. Men dagen efter netavisens artikel skete der så endelig noget. En repræsentant fra serviceafdelingen mødte op for at inspicere forholdene, og han var ikke i tvivl om, at alt fra Haveforeningen var, som det skulle være. Derfor blev der hurtigt givet ordre til at komme og tømme containerne. Det sørgede fire mand høj for, og i dag er alt ved det gamle. Containerne står på deres vanlige pladser – og alle er glade igen. Det skal lige tilføjes, at man fra Bellevues side tilmed havde fået en såkaldt stampemaskine til at gøre indkørslen endnu mere fast, så man uden problemer kan køre containerne.

bel2

    Sådan stod containerne i tre uger. Det er heldigvis slut nu – og uden at rotter og ræve nåede at komme til.