Samtlige partier i Københavns Borgerrepræsentation har indgået aftale om byens økonomi for 2017.

Blandt andet med helhedsrenovering af Tingbjerg skole, øget tryghed og bedre forhold for cykler og busser..

København er en by, der vokser. Hver måned kommer omkring 1.000 nye borgere til, og det betyder, at der er pres på – pres på folkeskoler, pasning og ældreomsorg, og pres på veje, cykelstier og bygninger. Det er en kæmpe opgave at sikre, at byen udvikler sig og bliver ved med at kunne rumme alle københavnere, nye som gamle.

42242085

Partierne bag næste års budget for København strækker sig fra Liberal Alliance til Enhedslisten i en sjældent bred aftale, der samler alle partier og løsgængere i BR.

Aftalen fortsætter blandt andet den ambitiøse plan om at få alle kommunens 70 folkeskoler moderniseret og sikre, at børnene har de bedst mulige rammer. 41 skoler er allerede helhedsrenoveret, og næste år er der afsat hele 798 millioner til at gå gang med yderligere 10 skoler, hvor af Tingbjerg Skole er en af dem.

Der er også givet penge til at forgrønne byen og få ryddet op: Der afsættes i en genopretningspulje i alt 140,2 mio. kr. til veje og cykelstier på bl.a. Vesterbrogade, Amager Boulevard og Utterslevvej. Samtidig sættes der penge af til udvidelse af Dybbølsbro og bedre forhold for cyklister, bl.a. i Tingbjerg. 

Tingbjerg tilgodeses på flere punkter: 

·         Helhedsrenovering af Tingbjerg Skole (146,7 mio.)

·         Forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg (9,4 mio.)

·         Tryghedsskabende tiltag i form af belysning i Tingbjerg/Husum (3,6 mio.)

·         Projektering af etablering af en busvejsforbindelse i Tingbjerg-Husum (1,5 mio.)

·         Fortsættelse af Tryghedspartnerskab i Tingbjerg (7,2 mio.)

·         Sociale partnerskaber med foreninger (4,8 mio. fordelt på flere bydele)

·         Brønshøj Vandtårn (0,5 mio.)

·         Fremskudt beskæftigelsesindsats i Tingbjerg (1,2 mio.)

·         Nye kunstgræsbaner (10,6 mio. inkl. bane på Østerbro)

Tilfreds overborgmester

– Det er fantastisk, at vi med næste års budget får genrejst Københavns mest nedslidte folkeskoler, siger overborgmester Frank Jensen. – Med en helhedsrenovering af Tingbjerg Skole får vi skabt de bedste rammer for leg og læring.

                                                 frank jensen 2

Samtidig fortsætter vi arbejdet med at gøre Tingbjerg til et trygt og godt sted at bo med nye cykelstier og bedre gadebelysning på blandt andet Vestvolden og Ruten. Derudover fortsætter vi arbejdet for at åbne Tingbjerg op ved at se på en ny busvej til området.  I Brønshøj sætter vi penge af til at udvikle Vandtårnet til et nyt kulturhus, som jeg ved også har været et stort ønske fra de lokale beboere.