Svar fra Trafik- og Miljøforvaltningen vedrørende Hustoftevej

2700-netavisen har fået svar på vores henvendelse til Borgmester Morten Kabell vedrørende trafikforholdene på lille Hustoftevej.

Trafik Njalsgade 13 Postboks 380 2300 København S Mobil 2370 5947 E-mail CQ4Z@tmf.kk.dk EAN nummer 5798009809452

Flemming Antony

Svar om Trafikforhold på Hustoftevej

Kære Flemming Antony

Tak for din henvendelse til Borgmester Morten Kabel fra den 7. april 2017 om trafikforholdene på Hustoftevej. Borgmesteren har bedt mig svare, da dine spørgsmål hører til mit ansvarsområde i forvaltningen.

Jeg har med interesse læst den vedhæftede artikel i netavisen, og kan se, at den handler om flere og adskilte problemstillinger i forhold til den private fællesvej Hustoftevej.

Center for Trafik og Byliv har ansvar for dialogen med private grundejere på de private fællesveje. Vi fører tilsyn med, at grundejerne holder vejene i en god og forsvarlig stand og giver efter dialog med grundejerne, om nødvendigt, påbud om istandsættelse af vejen, sådan at færdslen kan ske sikkert og bekvemt.

Derudover behandler vi ansøgninger fra grundejerne langs med de private fællesveje, i det omfang grundejerne ønsker at ændre på vejenes indretning og færdselsforhold.

Hvis grundejerne og beboerne på Hustoftevej ønsker ændringer på vejen, vil jeg derfor foreslå, at de henvender sig til enhedschef Søren Kastoft på mail sorkas@tmf.kk.dk og beder om et møde, så vil kommunen meget gerne stille med en medarbejder, som kan vejlede beboerne om, hvordan I kan komme videre med jeres ønsker.

Med venlig hilsen

Steffen Rasmussen

Centerchef

Center for Trafik og Byliv