Ulla Bille takkede af ved HBH's generalforsamling tirsdag aften

– og apoteker Ilja Søndergaard blev valgt som ny formand ..

Den årlige generalforsamling i vor lokale handelsforening HBH blev afholdt tirsdag aften på restaurant Bellahøj, og det foregik som sædvanlig i en hyggelig og behagelig tone. Men der var dog det særlige ved det denne gang, at foreningen skulle have ny formand. Den afgående Ulla Bille Christensen ønskede at gå af efter mange års godt arbejde, som 2700-netavisen kunne fortælle i sidste uge, og hun blev naturligvis hyldet for sin entusiastiske og tro tjeneste.

IMG_1678

Den afgående formands sidste beretning ved den årlige generalforsamling

Hovedparten af bestyrelsen blev genvalgt, og så kunne man med stor applaus sige velkommen til foreningens nye formand, Ilja Søndergaard fra Linde Apoteket. Et populært valg ! 

IMG_1681

Der var både blomster og gaver til Ulla Bille, som her ses sammen med sin afløser Ilja Søndergaard og generalforsamlingens dirigent Michael Mosbak, MIK M.

IMG_1685

Ilja Søndergaard indledte sit nye formands hverv med at byde velkommen til det nyeste medlem i foreningen,T-Fitness på Husum Torv, som var repræsenteret ved Ben Grosche. 

Sammensætningen af den fremtidige bestyrelse – i hvert fald mindst et år frem – ser således ud:

Formand: Ilja Søndergaard, Linde Apoteket

Næstformand og Sekretariat: Maj-Britt Petersen, City El-Service A/S

Kasserer: Klaus Juhl, Husum Glarmester

Bestyrelsesmedlemmer: Tahira Ashraf, Body & Fashion, Annette Møller, Leg godt

Suppleant: Michael Andersen, Fa. Moto-Sport

Webmaster: Ulla Bille Christensen, KC-Møbler Aps

Revisorer: Birthe Sørensen, Shoo-Ba-Loo, Henning Birkelund, Danske bank

Revisorsuppleant: Dan Bauerfeind, Bella Elektrik

Man mangler en suppleant til bestyrelsen, men her kan interesserede medlemmer evt. henvende sig til foreningens sekretariat.