Onsdag begyndte kommunen den gradvise genåbning

København har onsdag startet en gradvis, kontrolleret genåbning, og senest på mandag den 20. april vil langt de fleste institutioner, skoler og specialtilbud være klar til at tage imod børn.

Onsdag gik genåbningen af Københavns dag- og skoletilbud i gang, og det betyder, at der nu er åbnet 26 af byens 69 skoler og 124 – svarende til 35 pct.af dagtilbuddene. Resten af skolerne bliver åbnet i dag torsdag og i morgen fredag, mens dagtilbuddene vil åbne løbende med 114 institutioner torsdag, 39 institutioner fredag, og de fleste andre fra mandag den 20. april. Den foreløbige status efter den første dag viser, at 2308 børn havde behov for pasning, kapaciteten var 3220 og det reelle fremmøde var 1064. Det dækker over, at der nogen sted ikke var plads til alle børn, men også over, at der mange steder blev fundet ekstra plads.

København genåbner kun institutioner, når de fuldt og helt lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så børn, forældre, og ansatte kan føle sig trygge og sikre. Den gradvise genåbning betyder, at der er plads til en del færre børn end normalt, og de nye kvm. krav medfører, at institutionerne med udelukkende deres egne kvm kun har plads til ca. halvdelen af de børn, de plejer.

Det lykkedes dog kommunen løbende at inddrage ekstra kvm i institutionernes lokalområder til pasning, og en række store aktører som KAB og Københavns Professionshøjskole har tilbudt plads, og sammen med f.eks. brug af bemandede legepladser, kvartershuse og idrætsfaciliteter, bliver der mere og mere plads, så man i de kommende uger forhåbentligt kan nærme sig tæt på fuld kapacitet.

Dygtige, engagerede ledere og medarbejdere har knoklet på i nærmest døgndrift over påsken, siden Sundhedsstyrelsen tirsdag aften i sidste uge sendte deres vejledning ud til genåbningen af daginstitutioner og skoler.

Ikke alle forældre har på den korte bane fået plads til deres børn i institutionerne. Men man gør alt, hvad man kan for at åbne så meget som muligt, men det sker kun i takt med, at institutioner og skoler lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Børnenes trivsel og sundhed kommer i første række.

Såfremt der ikke er plads til alle i institutionerne, så tilslutter udvalget sig de principper for nødpasning ved en evt. udvælgelse af børn, som Undervisningsministeriet har besluttet. Disse er:

1. Forældre med samfundskritiske jobs, herunder bl.a. ansatte i sundhedssektoren, rengøring og dem, der skal passe andre folks børn

2. Forældre til børn i udsatte positioner

3. Forældre, der fysisk skal møde på arbejde

4. Forældre der er hjemsendt eller kan arbejde hjemme

Budgetpartierne er enige om, at de forældre, der passer deres børn hjemme, kan få refunderet dagtilbudsbetalingen frem mod, at der er genåbnet.

Børn og ansattes trivsel og sundhed er en høj prioritet for udvalget. Derfor er det også glædeligt, at Sundhedsministeriet – efter opfordring fra landets største byer – besluttede, at børn med personer i familien, der er smittet med coronavirus, alligevel ikke skal møde i skole. Udvlaget opfordrer også til, at ansatte, hvor et medlem i husstanden er coronasmittet, bør arbejde hjemme, indtil husstanden er symptomfri i 48 timer, såfremt den ansatte – efter en lægefaglig vurdering – ikke kan isoleres tilstrækkeligt. Samtidig anbefaler udvalget, at der tages højde for, at lærere og pædagogiske medarbejdere med alvorlige diagnosticerede helbredsproblemer, der placerer dem i en af risikogrupperne, fortsat kun skal arbejde hjemmefra. Dette skal ske i dialog med ens lokale ledelse.