Hvor mange husker mon den dramatiske historie om Brønshøj gadekær, der forsvandt og kom tilbage ? (1)

Netavisen kunne for et par år siden bringe historien om Brønshøj gadekær, som kommunen pludselig sløjfede, da bustrafikken skulle afløse de gamle sporvogne. De ældre beboere i bydelen husker det utvivlsomt tydeligt, mens yngre tilflyttere sandsynligvis aldrig har kendt denne ret så dramatiske historie. Det vakte stor furore, at man bare dækkede det gamle gadekær til efter et direktiv fra kommunen.

I anledning af gadekærets nuværende tilstand bringer vi historien igen. Den vil komme i to afsnit.

     

Vi ved jo, hvor stor interesse der er for den gamle lokale historie, og derfor har vi fået en af netavisens gode venner Finn Olsen til at fortælle om det, mange betegnede som en ren skandale trukket ned over den lokale befolkning. Vi kører historien over to omgange.

 

Brønshøj Gadekær

– gadekæret, der svandt, forsvandt og genopstod.

tekst: Finn Olsen

Historien om Brønshøj gadekær er historien om et gadekær, der svandt, forsvandt og genopstod. De fleste danske landsbyer er opstået omkring en naturlig vandfyldt sænkning i landskabet – byens gadekær. Sådan var det også i Brønshøj, hvor de gamle gårde lå omkring gadekæret. Gadekæret var vandingssted for landsbyens kreaturer og sikrede vand til brandslukning.

I 1901 blev Brønshøj indlemmet i Københavns kommune. Samme år stod skolen ved gadekæret færdig, og den gamle landsby voksede snart sammen med det øvrige København. Undervejs forsvandt bid efter bid af det gamle gadekær.

I 1929 blev sporvognslinje 2 forlænget til Brønshøj Torv. Brønshøj Byvej, der dengang var en jordvej med grøfter i begge sider, måtte udvides, og blev til den nuværende Brønshøjvej. Det betød, at den gamle Rytterskole på torvet måtte forkortes, og en bid af gadekæret forsvandt ved samme lejlighed. I 1933 blev Kærhusene bygget langs gadekæret, og anlæggelsen af Krabbesholmvej mellem gadekæret og bebyggelsen tog endnu en lille bid af gadekærets sydside. Der var dog stadig et stort gadekær, og det var blandt andet et yndet sted for skøjteløb om vinteren.

     

Gadekæret ud mod Brønshøj i gamle dage

Gadekæret overlevede frem til 60’ernes modernisme, hvor den fremadstormende byplanlægning ikke levnede plads til irrationel landsbyidyl ved gadekæret. I 1969 blev sporvognslinje 2 omlagt til busdrift. Sporvognslinjens rute havde hidtil fulgt Brønshøjvej helt til Frederikssundsvej. Herfra tog sporvognen et sving ud på Frederikssundsvej, hvorfra den drejede videre ind på torvet. Her holdt sporvognen så klar til tilbageturen ad Brønshøjvej, mens vognstyreren og de to konduktører tog sig en pause i den lidet skønne folkebygning på torvet – i folkemunde kaldet ”Uh-ha huset”.

Ved overgangen til busdrift blev linje 2’s rute omlagt til at følge Krabbesholmvej til torvet. Dermed blev turen ud på Frederikssundsvej undgået. Krabbesholmvej var dengang en smal vej, der lå klemt inde mellem gadekæret og Kærhusene. Busdriften gjorde det nødvendigt at udvide vejen, men i stedet for kun at skære en bid af gadekæret, valgte man helt at sløjfe det historiske gadekær. Dermed blev der samtidig skabt plads til en fantasiløs legeplads, som aldrig fik større anvendelse.

 

Dette billede er næsten 70 år gammelt taget i januar 1950, mens gadekæret er frosset til

Udvidelsen af Krabbesholmvej ses stadig i dag. Parkeringsarealet foran Kærhusene svarer stort set til det oprindelige vejforløb langs gadekæret, mens den øvrige del af vejen, som busserne følger, er anlagt ovenpå det gamle gadekær.

I løbet af 80’erne opstod der en stigende interesse for bydelens historie, og bevarelse af fortidens minder. Interessen blev blandt andet båret af Brønshøj-Husum Avis, der lagde spalteplads til et initiativ omkring indsamling af fotos fra det gamle Brønshøj og stiftelse af Brønshøj Byarkiv. I den stigende bevidsthed om bydelens historie opstod et ønske om at få det gamle gadekær genskabt.

       

Brønshøj gadekær 1920

fortsættes i næste uge ..