De gamle pumper stod opmagasineret i vandtårnet

En af netavisens trofaste læsere, Finn Olsen, har igen bidraget til bydelens historie med en ganske interessant anekdote, som vi her bringer. Finn Olsen fortæller:

– Vi havde første gang lejlighed til at se vandtårnet indvendigt engang i 70´erne. Dengang stod disse gamle pumper opmagasineret i stort antal i bunden af vandtårnet.

De var en del af Københavns civile beredskab. Som jeg husker det, var vandforsyningens hovednet konstrueret sådan, at vand ved egen kraft ville kunne flyde til alle dele af byen. I tilfælde af katastrofer, hvor det ikke længere ville være muligt at pumpe vandet frem med tryk, kunne disse pumper monteres på hovedvandledningerne, og sikre københavnerne manuel vandforsyning.

Alle pumper havde et lille skilt, der angav, hvor i byen, de skulle opstilles.

Det er en helt historie for sig selv. Jeg kan ikke undgå at tænke, at Corona-pandemien har vist, hvor skrøbeligt vores samfund i virkeligheden er, og at det faktisk er bekymrende, at man afskaffer alle de nødløsninger, som har været opbygget for at samfundet skulle kunne klare sig gennem krig mv., slutter Finn Olsen.