Digital dannelse på skoleskemaet: Vincent Hendricks gæstede HF-Centret Efterslægten

Torsdag den 7. februar havde HF-Centret fint besøg af Vincent Hendricks, der er leder ’Center for Information og Boblestudier’ (CIBS) ved Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. 

Vincent Hendricks var en levende fortæller

Efterslægten havde inviteret Vincent Hendricks i forbindelse med skolens arbejde med digital dannelse af skolens kursister. Der er med den nye HF-reform sat fokus på at klæde kursisterne på til den digitale virkelighed, vi lever i.

Skolen har gennem længere tid arbejdet med digitalisering og digital dannelse, fordi det er helt centralt, at vi som skole medtænker digitale aspekter i vores undervisning – både i vores didaktiske praksis, men så sandelig også som en del af det vigtige stof, vores kursister skal møde i undervisningen, fortalte Michael Krarup der er pædagogisk leder for digitalisering på Efterslægten. – Vi er ganske enkelt forpligtet på at tage den digitale virkelighed alvorligt og give vores kursister kompetencer til at navigere i den”,

Danskfaget arbejder med digital dannelse

Som optakt til Hendricks besøg har alle 1. HF-klasser arbejdet med aspekter af digital dannelse i danskundervisningen: bl.a. sociale medier, viralitet og fake news. Det har været formålet med undervisningen at skærpe kursisternes kritiske sans.

Her ses rektor Anne Frausing sammen med foredragsholderen

Det handler ikke så meget om at sige, at brugen af sociale medier er rigtig eller forkert, men det handler om, at vores kursister skal have redskaber til at forholde sig kritisk til dem, på samme måde som vi giver dem redskaber til at forholde sig kritisk til andre tekster og kilder. Vores kursister har krav på, at det er en del af deres uddannelse, fastslog Claus Petersen, der er dansk- og engelsklærer på Efterslægten og har beskæftiget sig en hel del med sociale medier i undervisningen.

Levende og i øjenhøjde

Vincent Hendricks påpegede da også, at det er vigtigt at være opmærksom på, at fokus med sociale medier er flyttet, så forbrugeren i langt højere grad er blevet varen. Og det er vigtigt som forbruger at være opmærksom på. Det handler om likes og unge menneskers tid.

Bl.a. det forgangne års sager om deling af sexvideoer viser, at der er nødt til at være en skærpet opmærksomhed om konsekvenserne ved brugen af sociale medier.

Vincent Hendricks havde de 250 kursister i et jerngreb gennem det timelange foredrag.  

Han forstod at ramme sit publikum og tale til kursisterne i et sprog, der både var i øjenhøjde, som udfordrede og gav stof til eftertanke. Vincent Hendricks er en af landets førende eksperter på feltet, og det stod klart for kursisterne efter dagens arrangement.

Rektor: Digital dannelse er en af vores kerneopgaver

Vi skal som skole undervise i den digitale virkelighed og støtte kursisterne, så deres digitale praksis er udtryk for reelle valg, sagde rektor Anne Frausing. – Efterslægten er en skole, der er grundlagt med baggrund i oplysningstidens idealer og menneskesyn, og det er derfor en vigtig del af vores arbejde fortsat at stå fast på oplysningens grundidéer, der er under pres i den digitale virkelighed, hvor bl.a.

2700-netavisen 11. feb. 19