Dompappen – hvis navn har aner tilbage til middelalderen - Ugens Fugl i netavisen

Dompappen er en af smukkeste fugle, vi har her i vinter halvåret. Den yngler også i Danmark, men der er særligt mange af dem om vinteren, idet mange dompapper fra det øvrige Skandinavien overvintrer her hos os. Den danske vinter er mildere, og dagene er længere sammenlignet med de vejrforhold, der hersker i de nordlige dele af Sverige og Norge, hvor de kommer fra.
          Tekst: Christian Christensen / Foto: Michael Bendt
Dompappen er en invasionsfugl, hvilket betyder, at der visse år kommer særligt mange fugle ned til os. Den sidste store invasion var i 2004, hvor der også kom fugle helt fra Rusland. Dompapper er meget tillidsfulde fugle, der kan ses i vores haver og parker over alt i Husum og Brønshøj. Hvis man har et foderbræt i haven, kan man godt forvente besøg af denne smukke gæst. Man opdager tit dompappen på grund af dens stemme, som er blødt melankolsk fløjt. Selvom stemmen er blid, høres den fint om vinteren, fordi der ikke er så mange andre fuglestemmer til at overdøve den.

Det er særligt hannen, der skiller sig ud fra alle andre fugle på grund af den røde mave og hvide overgump. Netop den røde mave har givet dompappen sit navn, fordi farven leder tanken hen på de farver, katolske biskopper bruger, når de træder frem i fuldt ornat – der af stammer ordet ”dom” ligesom i domkirke og i domprovst osv. I mellemtiden har vi så haft reformationen og den protestantiske kirkes indtog men dompappen har på trods af det bevaret sit navn.