Efter lokal modstand: Politikere vil undersøge hurtig bus-forbindelse på Frederikssundsvej

I mange år har det været diskuteret, om der skal anlægges en letbane fra Nørrebro Station til Gladsaxe igennem Brønshøj, Husum og Tingbjerg. Efter lokal modstand annoncerer Laura Rosenvinge (S), at der nu er flertal på Københavns Rådhus for at undersøge muligheden for en opgraderet busforbindelse som alternativ til letbanen.
– Jeg har været meget engageret i debatten omkring den kollektive trafik i Brønshøj, Husum og Tingbjerg. En letbane har været på tegnebrættet, men i går blev vi politikere enige om også at undersøge muligheden for at anlægge en opgraderet busforbindelse i stedet for, fortæller borgerrepræsentant Laura Rosenvinge fra Socialdemokratiet.
Hun har i de seneste seks måneder været initiativtager til to velbesøgte borgermøder, hvor letbanen har været på dagsordenen – og hvor modstanden har været stor. Det har fået hende til at tage ønsket om at erstatte letbanen med en opgraderet busforbindelse med til forhandlingerne om den netop vedtagne kommuneplan.
– Jeg har lyttet til borgerne i min bydel og taget deres ønske med ind på rådhuset, og i går fik vi så slået fast i kommuneplanen, at de videre undersøgelser af letbanen også skal suppleres af undersøgelser af en busforbindelse, siger Laura Rosenvinge videre.
Dermed er letbanen dog ikke lagt helt i graven, men når undersøgelserne er færdige, kan politikerne sort på hvidt sammenligne fordele og ulemper ved de to løsninger. Allerede nu hælder Laura Rosenvinge dog til busløsningen:
– Jeg vil gerne se konklusionerne, før jeg lægger mig helt fast på min foretrukne løsning. Men busløsningen holder døren åben for, at vi kan få metro til bydelen i fremtiden, og det tror jeg, vi alle sammen drømmer om.