Et stort butikscenter på Frederikssundsvej ved Gadelandet er under planlægning.

I følge Brønshøj-Husum Lokaludvalgs hjemmeside er der planer om at lave et stort butikscenter på Frederikssundsvej ved Gadelandet. Vi har tilladt os at citere udvalgets artikel.

Centeret bliver ca. 30.000 m2 stort med butikker, restauranter, cafeer, erhverv og boliger. Det er TK Development og Københavns Kommune, som gerne vil opføre butikscenteret, og for at muliggøre det er kommunen nu gået i gang med at lave et nyt forslag til lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg.

Butikscenter og boliger i nybyggeri

Planen er, at stueetagen på det nye center indrettes butikscenter, café/restaurant, fitnesscenter mm. På etagerne ovenpå butikscenteret planlægges butikker, et plantecenter, erhverv, café og boliger med halvprivate haver. Der bygges også et P-hus med mere end 200 parkeringspladser. og den eksisterende Føtex bygges sammen med det nye byggeri.

Der bygges ca. 70-90 boliger i 2-3 etager. Dertil planlægger et privat ejendomsselskab, som ejer Gadelandet 18, en ombygning til private ungdomsboliger i arealet mellem Gadelandet og det planlagte P-hus.

Butikscenteret bygges på arealet langs Kobbelvænget mellem Frederikssundsvej og Gadelandet. Det er området, hvor kontormøbelproducenten Altikons tidligere havde produktion og administration. I dag er der et distributionscenter, flyttefirma, børnehave, ungetilbud, autoservice, kontorer og butikker.

Ændret trafik

Projektet forudses at ændre trafikforholdene på Kobbelvænget, specielt i krydset med Gadelandet, hvor en adgang til P-hus og vareindlevering skal ske. TK Development har fået Rambøll til at lave en trafikanalyse. I denne undersøgelse vurderes det, at centret, boligerne sammen med den eksisterende Føtex vil have en tilgang på ca. 9.400 personer pr. dag. Det forventes, at det nye område vil betyde en stigning i biltrafikken både på Kobbelvænget og på Frederikssundsvej. Samlet set  bliver der ca. 520 p-pladser til kunder og nye beboere.

Intern kommunal høring

Lokaludvalget behandler en udtalelse til en intern høring om tillæg nr. 1 til Lokalplan 198 ”Gadelandet” med kommuneplantillæg. Har man synspunkter, som man mener Lokaludvalget bør kende, så skriv til sekretariatet inden den 2. juni 2017.