Formand for Lokaludvalgets miljøudvalg - vi skal have rent vand

– Rent vand i Fæstningskanalen og Utterslev mose har været et højt prioriteret mål for Brønshøj Husum lokaludvalg i mere end 50 år, fortæller formanden for Lokaludvalgets miljøudvalg, Ida Jørgensen til netavisen. –  Men vi har desværre ikke opnået det, vi gerne ville. Og jeg kan sige det samme i dag, som rådmand Alfred Bjørklund sagde til Ekstra Bladet i 1968, nemlig: ”Jeg havde ikke forestillet mig, at det var så slemt. Det er helt uudholdeligt”.

  Ida Jørgensen – vi holder fast – rent vand i mosen !

Københavns kommune udleder i dag stadig mekanisk renset kloakvand til Utterslev mose. Og ydermere giver Københavns kommune tilladelse til, at Gladsaxe kommune kan udlede kloakvand til Fæstningskanalen, der så løber igennem Utterslev mose og videre ud i Øresund.

Samlet set bliver det til over 40 millioner liter kloakvand. Hvert år. Det er helt uudholdeligt!

Miljøudvalget i Brønshøj Husum havde planlagt et møde om vandkvaliteten i Fæstningskanalen og Utterslev mose den 12. marts, men det jo så aflyst pga af Corona.

Men vi holder fast. Vi skal have rent vand i Fæstningskanalen og Utterslev mose, slutter Ida Jørgensen, formand for Brønshøj Husum lokaludvalgs miljøudvalg.