Grønbenet rørhøne - denne uges fugl i netavisen

 

       tekst og foto: Christian Christensen
Den grønbenede rørhøne er en almindelig fugl i Utterslev mose og tilhører familien af sumphøns, hvor også blishøne og den noget sjældnere vandrikse hører til. Alle tre arter kan opleves i mosen, men den grønbenede rørhøne ses oftere oppe på land frit fremme blandt ænder, gæs og måger.
De ses ofte på de steder, hvor folk fodrer ænder. Man kan helt sikkert se den nær foderpladsen ved Grønnemose Allé, men også fra broen hvor Vestvolden løber ud i mosen. Af natur er det en meget vagtsom fugl, der hele tiden holder udkig efter fjender. Derfor opleves den tit som fugl på vej væk. Bliver man stående stille et par minutter, kommer den frem igen, men den holder hele tiden øje med, hvad der foregår. Den er tydelig udrustet til liv i og omkring vandet.
Dens meget store fødder gør, at den kan færdes på åkander og dynd uden at synke ned. Reden er godt skjult dybt inde i rørskoven, og han og hun søger for yngelpleje og beskyttelse. Når ungerne forlader reden, er de meget små, og langt de fleste når aldrig at blive voksne. De bliver spist af gedder, men mange af dem bliver også taget af rotter. Naturen er barsk, men der er ikke fare for, at den grønbenede rørhøne bliver udryddet. Det er en verdens mest udbredte fugle, og den findes over hele verden, dog ikke i Australien. Her udover er den meget tilpasnings klar og kan leve i parker i midten af millionbyer.
Hvis de store planer om at frede lavbundsjorde her i landet bliver til virkelighed, vil der opstå mange småsøer, der er ideelle levesteder for netop denne art. I milde vintre bliver de her i landet, men streng frost og isdækkede søer tvinger den grønbenede rørhøne til at overvintre i sydvest Europa. Når varmen og foråret kommer tilbage, genindtager de deres ynglepladser.