Indlæg: Der er brug for permanent polititilstedeværelse i Brønshøj

Af MF Peter Skaarup. Dansk Folkepartis Gruppeformand. Opstillet i Brønshøj-kredsen.

Brønshøj er en fantastisk forstad tæt på Københavns centrum. Bydelen har samtidig med sin nærhed til København, bevaret lidt af sin landlige charme og smukke åndehuller. Det gjorde mig derfor ondt at læse, at Brønshøjs handelsliv er delvist lammet af drengebander, der bl.a. har mobbet pølsevognens kvindelige ejer væk, angiveligt fordi der serveres pølser produceret af svinekød – eller måske blot fordi de vil vise, at de ligefrem “bestemmer” i området.

Brønshøj skal gøres trygt igen.

I min og Dansk Folkepartis optik er det for langt ude, at de handlende og Brønshøjs mange fredelige borgere ikke kan få lov at leve i fred og fordragelighed. Derfor er vi nødt til at forlange, at Brønshøj udstyres med en permanent nærpoliti-station og polititilstedeværelse, hvor bemandingen er tilstrækkelig til at genskabe trygheden i bydelen. Folketingsvalget, vi snart skal stemme til, handler for DF blandt andet om at øge danskernes tryghed ved at øge politistyrken betydeligt samt straffen for kriminalitet – og sidst, men ikke mindst – få vendt udviklingen, så uintegrerbare indvandrere hjælpes hjem til deres oprindelseslande.