Indlæg: DF rejser skandalerenoveringerne i Tingbjerg i Borgerrepræsentationen

Af Finn Rudaizky, medlem af Københavns Borgerrepræsentation

Byrettens afgørelse i mandags i favør af fsb frem for de ”misrøgtede” beboere i Tingbjerg er tankevækkende. Skandalerenoveringerne i Tingbjerg fik desværre ikke rettens ord for, at beboerne virkelig fik en urimelig og sundhedsfarlig behandling af fsb i forbindelse med igangsatte skimmelsvamp-renoveringer samt fjernelse af asbest, hvilket beboerne hverken blev informeret om eller sundhedsmæssigt sikret imod. Beboerne blev alvorligt syge og mange fik aldrig anvist en erstatningslejlighed, mens asbest, uden afdækning blev fjernet.

De 37 beboere havde anlagt sag om, at fsb skulle kompensere dem for ca. 1,8 mio. kr. mere end det fsb selv havde tilbudt. Med dommen i mandags fik beboerne kun ca. 10 %. Dommen siger mig, at beboere i almenboligerne i København i den grad fremover skal være skarpe på deres rettigheder under renoveringssager. For dommen viser, at det er meget svært at løfte bevisbyrden for, hvornår det er berettiget, at beboerne burde være genhuset.

Der er desværre andre lignende sager på vej. Det er meget utrygt for beboerne. Men selvom dommen kun i en lille grad tilgodeså beboerne, håber jeg Københavns Kommune, som er tilsynsførende ved renoveringerne, vil lære af sagen. Så kommunen holder et vågent øje med, at fsb og de andre boligselskaber ikke fortsætter med et skandaløst og utilfredsstillende samarbejde med beboerne i væsentlige projekter, renovering, nedrivning, anvisning af ny bolig m.m.

DF vil nu rejse en sag i Borgerrepræsentationen med henblik på en tydeliggørelse af kommunens tilsynsforpligtelse i sådanne sager.

Desuden er det fortsat DF’s intention at sikre beboerne deres rettigheder. I DF er vi glade for, at vi som det første parti i Borgerrepræsentationen, tog beboernes klager alvorligt. Men, bortset fra de radikale, som tilsluttede sig DF-protesterne, har alle andre partier på Københavns Rådhus lukket øjnene for uhyrlighederne. Hensynet til vennerne i fsb vejer tilsyneladende højere end hensynet til syge støv- og asbestramte borgere.