Indlæg fra Christoffer Rosenkrands, Lokaludvalget: Så skete det igen !

To tragiske ulykker på Frederikssundsvej hvor en blød trafikant er blevet dræbt på under to uger, er ALT for mange. Og det er ikke første gang, at vi ser trafikdrab i vores bydel. Der SKAL ske noget NU.

             

Christoffer Rosenkrands fra aftenens nyhedsudsendelse i TV-Lorry

Som medlem af lokaludvalget for Brønshøj-Husum har jeg taget initiativ til, at situationen tages op til alvorlig og fremadrettet drøftelse på vores møde i august, så vi kan finde en løsning, der kan forhindre flere dødsulykker i vores bydel.

I anledning af den alvorlige situation skrev jeg i dag et opslag i Brønshøj-gruppen, både for at høre folks erfaringer, men også for at få input til, hvad der kan gøres. De mange kommentarer på opslaget understreger problemets alvor. Ligeledes er der allerede kommet mange gode og konstruktive forsalg omkring, hvad man kunne gøre f.eks. hastighedsbegrænsning, bedre lysforhold, flere fodgængerfelter, mere hastighedskontrol fra politiet. Tak for alle kommentarer og ideer! Jeg vil tage dem alle med til lokaludvalget, og der vil vi drøfte hvad der bedst og hurtigst kan lade sig gøre at få etableret.

Københavns Teknik og Miljøforvaltning skal indse, at Frederikssundsvej er en vej med både meget trafik og mange kryds med dårligt udsyn, hvor bløde trafikanter ofte er i fare for at blive påkørt.

Vi, i Brønshøj-Husum, må have del i den trafiksanering, der sker i resten af København, og som både sikrer gode offentlige transport løsninger, og som beskytter de bløde trafikanter. Alt for længe er Brønshøj-Husum blevet glemt eller ringere behandlet end de øvrige bydele.

Med to dræbte på kort tid, og en udsigt til mange flere trafikanter på Frederikssundsvej pga. udbygningerne i Tingbjerg, er det på tide, at der kommer en helhedsvurdering for hele vores bydel, så vi kan skabe sikre trafikale forhold for alle beboere og trafikanter i vores område, både nu og i fremtiden.

Jeg vil gøre alt, photo hvad jeg kan for at politikerne på rådhuset vågner op og forstår, at Brønshøj-Husum også er en del af København, og at vi er berettigede til at få del i alt det gode som de andre dele af byen har.

Christoffer Rosenkrands – Medlem af Brønshøj-Husum lokaludvalg.