Indlæg: Kønsadskilt svømmeundervisning i Tingbjerg er dybt skadeligt

Af MF Peter Skaarup. Dansk Folkepartis gruppeformand. Valgt i Brønshøj-kredsen.

                                                  

Jeg finder det uendeligt trist at konstatere, at en dansk far i Tingbjerg ikke må følges med sin datter til hendes svømmeundervisning, fordi Københavns Kommune har valgt at støtte op om kønsadskillelse i Tingbjerg svømmehal. Det lyder helt forkert i mine ører, at vi i år 2019 finder det rimeligt, endsige fornuftigt at skabe kønsadskillelse – angiveligt for at komme tilhængerne af en religion i møde – der åbenbart har utroligt vanskeligt ved at acceptere ligestilling mellem kønnene.

Som medlem af Dansk Folkeparti er jeg valgt til at holde øje med og modarbejde ethvert skridt i den forkerte retning, når det gælder ret til fri udfoldelse. Og jeg vil ikke være med til at underminere de danske frihedsrettigheder. Derfor vil jeg rejse denne sag i Folketinget over for den nye regering.