Indlæg: Mimrekortet skal bevares

Netavisen har modtaget dette indlæg vedrørende mimrekortets mulige afskaffelse.

Af MF Peter Skaarup. Dansk Folkepartis retsordfører og gruppeformand. Valgt i København.

I et notat til Transport- og Boligministeriet oplyste DSB, Metroselskabet og Movia – der sammen opererer under navnet Din Offentlige Transport (DOT) – at pensionistkortet skulle forsvinde til juni.

Det  var en beslutning, vi i Dansk Folkeparti var fuldstændigt uenige i. De danske pensionister er vænnet til og langt overvejende tilfredse med mimrekortet. Det virker og det har en rimelig pris og er vidunderligt lavteknologisk. Mimrekortet kræver således ingen teknologisk indsigt, ingen smartphone eller adgang til apps, hvilket betyder, at alle mennesker – også ældre fra en mindre elektronisk/digital tid – har stor glæde af det. Det er ukompliceret, simpelt og brugervenligt.

Jeg forsøger ikke at bremse alle fremskridt med dette indlæg, men taler for at målrette indsatsen mod modtagerne. Hvorfor er det pinedød nødvendigt at gøre de gode ældre medborgeres liv vanskeligere? Hvorfor kan de ikke bare få lov at beholde det lavteknologiske, men yderst velfungerende mimrekort?

Er det ikke på tide, at den offentlige sektor, her de statsstøttede trafikselskaber, tænker mere på kundernes behov, end egne behov for automatisering og effektivisering?

Jeg har i al fald svært ved at acceptere bortskaffelsen af mimrekortet, hvorfor jeg og Dansk Folkeparti har bekæmpet trafikselskabernes beslutninger med næb og kløer og også holdt regeringen op på dem, så mimrekortet kunne fortsætte.

Jeg er udmærket klar over, at det offentlige trafikselskab/fælleskab DOT begrundede afskaffelsen af mimrekortet med, at nogen pensionister sparer noget. Men hvorfor ikke bare beholde mimrekortet og så målrette evt takst-besættelser til de pensionister, der har noget at spare?

Jeg er ærligt talt træt af den der -noget for noget eller rettere nogen over andre – tænkning. I DF hjælper vi gerne med at finde finansiering til at betale for bedre og billigere mimrekort – helst ved at få flere ikke-vestlige indvandrere hjemsendt eller i job – men vi er inkarnerede modstandere af at afskaffe mimrekortet. Derfor forlanger vi, at den socialdemokratiske regering stopper denne forringelse af mange pensionisters livskvalitet. DOT – det offentlige trafikselskab – besluttede så efterfølgende at skyde afskaffelsen af mimrekortet til hjørne. Det betyder ikke, at afskaffelsen af mimrekortet er droppet, men derimod, at kritikken har gjort DOT usikre. I Dansk Folkeparti følger vi sagen nøje og helt til dørs. Mimrekortet skal og bør bevares, hvilket vi vil gøre alt i vores magt for at sikre.