København giver mulighed for orlov og betalingsfrihed fra plads i dagtilbud

Forældre med børn i Københavns daginstitutioner får nu mulighed for at give deres barn orlov. Man beholder sin plads i institutionen og får betalingsfrihed i den periode, hvor man holder barnet hjemme. Det skal være med til at sikre, at der er pasning til forældre med det største pasningsbehov.

Københavnske forældre, der ikke gør brug af deres plads i en af byens daginstitutioner, og i stedet passer deres børn derhjemme lidt endnu under Corona-krisen, får nu mulighed for at blive fritaget for betaling i perioden.

Et enigt Børne- og Ungdomsudvalg i Københavns Kommune vedtog torsdag aften den konkrete model, som forældrene i løbet af i dag fredag er blevet eller vil blive orienteret om med et brev i e-boks.

Regeringens genåbning af landets dagtilbud efter påske skaber kapacitetsproblemer i mange kommuner. Det skyldes sundhedsmyndighedernes krav om, at børnene skal inddeles i markant mindre grupper, og at der skal være dobbelt så meget plads i bygningerne til børnene som normalt.

– Vi håber, at nogle af de københavnske forældre vil tage imod tilbuddet om orlov og betalingsfrihed, siger Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S). – Det er en stor hjælp, når forældrene kan holde deres børn hjemme lidt endnu og er med til at sikre pasning til de forældre, som har det største pasningsbehov.

Orlov kan eksempelvis være oplagt, hvis man i hjemmet har en forælder der er ledig, på barsel eller er hjemsendt fra sit arbejde uden mulighed for at arbejde hjemmefra.

Christiansborg overvejer national model
Beslutningen berører ikke institutionernes økonomi, da budgetpartierne på Københavns Rådhus har aftalt at dække ekstra-udgiften, der skal kompensere forældre, der vælger at passe deres børn hjemme lidt endnu.

København har vedtaget modellen efter inspiration fra Gladsaxe Kommune. På Christiansborg overvejer partierne i øjeblikket, om man skal lave en national model for orlov og betalingsfrihed, hvor staten kompenserer kommunerne økonomisk. Den løsning har flere kommuner efterspurgt.

Aftaler med kulturinstitutioner og boligforeninger giver ekstra pladser
På skoleområdet har regeringen besluttet, at skolerne kun genåbner fysisk for børn fra 0. – 5. klasse, mens de store skolebørn fortsat modtager fjernundervisning hjemmefra. Det betyder, at skolerne for nuværende ikke har en udfordring med at sikre plads nok efter sundhedsmyndighederne anbefalinger til de tilbagevendte børn.

Derimod har regeringen besluttet at genåbne dagtilbuddene for alle børn. Sundhedsmyndighedernes krav betyder, at man i København og mange andre kommuner ikke har pladser nok i dagtilbuddene, hvis alle børn møder op.

Der arbejdes lige nu på højtryk i København med at finde lokale løsninger på at skabe flere pladser til pasning af børn ved fx at lave aftaler om at bruge lokaler hos biblioteker, museer, idrætshaller og beboerhuse i boligforeninger.

Handler både om kvadratmeter og personaleressourcer
Uanset hvor mange ekstra lokaler man kan finde, så er det imidlertid vigtigt at understrege, at så længe sundhedsmyndighederne stiller krav om både fordoblet plads og markant mindre børnegrupper vil det ikke være muligt at sikre plads til pasning af alle børn.

Kravene betyder samlet set, at den normale bemanding ikke slår til, hvis alle børn møder op.

– Jeg håber, at forældrene i den nuværende ekstraordinære situation har forståelse for, at vi kun kan åbne for pasning gradvist i det omfang, at det er sundhedsmæssigt og pædagogisk forsvarligt for børnene, fortsætter Jesper Christensen og slutter –  Vi følger retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne og i takt med, at de ændrer sig, så vil vi også kunne få plads til flere børn.

Som konsekvens af regeringens beslutning om den fortsatte delvise nedlukning af samfundet frem til den 10. maj, og de ekstraordinære omstændigheder for skoler og dagtilbud i den nuværende situation, er den normale overgang for børn i København fra børnehave til skolefritidsordning den 1. maj udskudt til den 11. maj.

 

Fakta

De københavnske forældre vil i løbet af i dag få et brev i e-boks om muligheden for orlov fra dagtilbud og betalingsfrihed. Modellen ser overordnet således ud:

• Forældre kan til og med tirsdag d. 21. april søge om orlov fra deres daginstitutionsplads i perioden 15. april og to uger frem (april ud) eller i perioden fra 15. april og frem til og med 10. maj. Forældrene fritages dermed fra forældrebetaling fra 15. april og to uger frem (april ud) eller frem til og med 10. maj.

• Forældre der søger efter tirsdag d. 21. april, kan med henvisning til covid-19 få tildelt orlov gældende fra den dag de søger og enten april ud eller frem til 10. maj.

• Hvis der som følge af de konkrete udmeldinger fra statsministeriet om covid-19 efterfølgende er behov for det, vil udvalget tage stilling til, om perioden med mulighed for orlov skal forlænges. Forældrene vil derefter blive orienteret om beslutningen.

• Tilmeldingen til orlov er bindende for den valgte periode uden fortrydelsesret.

• Muligheden gælder ikke for private pasningsordninger herunder private passere og privat dagpleje.