Lokalrådets tidligere formand gennem mange år er død

Vera Rasmussen, (S), blev tit kaldt for Brønshøjs jernlady, fordi hun som det tidligere lokalråds formand med hård hånd gjorde et stort stykke arbejde i Brønshøjs interesse. Fra domicilet i et af højhusene på Bellahøj, hvor hun boede sammen med sin mand Ove lige fra husene blev bygget, havde hun adskillige poster, som hun værnede om og passede.

Kort før jul døde hun 87 år gammel. De seneste fire år boede hun på plejehjemmet Louise Marie Hjemmet i Brønshøj. Netavisen besøgte hende for et par år siden, men det var tydeligt, at Vera Rasmussen var ramt af demens.

Vera Rasmussen gratulerer her “Kræmmer Leif” Petersen med bydelsprisen for nogle år tilbage.

Som nævnt var hun gennem mange år formand for det, der dengang hed Lokalrådet, og som i dag er en pendant til Lokaludvalget. Netavisens redaktør havde fornøjelsen at være medlem af rådet, da det var mest ihærdigt og målrettet. Man gik nemlig efter at få et medborgerhus til bydelen. Det var en meget lang proces, som kostede bunkevis af møder, men alt blev clearet, og det lykkedes at få det længe savnede medborgerhus. Og det var et af Vera Rasmussens svendestykker. Når man talte om kampen for huset, lyste hun helt op og fortalte med stor glæde og iver om det vellykkede projekt.

På valgdagen for nogle år siden var Vera Rasmussen t.h. indenfor på et af valgstederne i bydelen og ses her sammen med – hvad man næsten kan kalde for “sin trofaste følgesvend” – Lis Søkvist, (C). Trods forskellig politisk opfattelse, har de to siddet side om side i utallige udvalg og havde et glimrende samarbejde.

Vera Rasmussen var involveret i mange ting, og det meste af lokalområdet kendte hende, og vidste hvem hun var og ikke mindst stod for. Hun var også med i opstarten af Bellahøj Kræmmermarked i sin tid og med i bestyrelsen gennem mange år.

Men en af de ting hun aldrig vænnede sig til var, at medborgerhuset pludselig skulle kaldes for et kulturhus ! – Det hus vi har kæmpet så hårdt for er et medborgerhus, hvorfor skal det så kaldes andet, sagde hun tit.

           

Og her er den tidligere lokalrådsformand så en af dommerne i en stor talentkonkurrence i medborgerhuset. Af de øvrige genkendes sikkert Ole Frø, Søren Engel, James Rasmussen og Jimmy Antony.

Privat var Vera Rasmussen gennem 37 år ansat i Danmarks Statistik.

De var jo nærmest som siametiske tvillinger, Vera Rasmussen, tv. og Lis Søkvist, som her ses sammen med netavisens redaktør.

Brønshøjs jernlady blev bisat den 22. december.