Høringsfasen omkring planerne om et nyt Bystævneparken er netop afsluttet. Her er naboen Hf. Birkevangs reaktion

Planerne handler om et helt nyt kvarter med omkring 2000 nye beboere – nærmest i Hf. Birkevangs baghave, hvilket naturligvis optager beboerne.

– I Hf. Birkevang er vi generelt meget positive for udviklingen af en grøn og bæredygtig bydel i Bystævneparken, som er vores nærmeste nabo, siger formanden for Hf. Birkevang, Dorte Halling til 2700-netavisen. – Et kvarter som kan være med til at styrke Husum, som en blandet bydel, hvor der er både ejer, lejer og andelsboliger.

Samtidig mener vi, at det er vigtigt, at der bliver tænkt kvalitet frem for kvantitet, når man bygger nyt. Dels skal byggeriet være bæredygtigt og leve op til de krav, der er til den form byggeri, dels bør man overveje bebyggelsestætheden ekstra grundigt, ikke mindst ift. tiltrække ressourcestærke borgere til området.

Tankerne er allerede tilstede i Helhedsplanen, men vi mener ikke, at de er tillagt stor nok vægt. Dels mener vi, at Scenarie A med en bebyggelsesprocent på 100 % er det absolutte maksimum, dels er højhuse på 11 etager ikke det, vi forbinder med et attraktivt boligkvarter med rækkehuse mv.

Planerne i Helhedsplanen står for eksempel i stærk kontrast til bestemmelserne i lokalplanen for den nærmeste nabo, nemlig os i Hf. Birkevang, hvor det er fastlagt, at området skal være åbent og grønt med en bebyggelsesprocent på maksimalt 40 procent, én etage plus evt. udnyttet tagetage og en byggehøjde på højst 7 meter.


For os i Hf. Birkevang vil det i øvrigt have en stor indvirkning på vores lokalmiljø, hvis der kommer højhuse i henholdsvis 7 (byggefelt BF1) og 11 etager (tårn T01) ganske tæt på vores mange små og lave huse. Både ift. arkitektur, såvel som skygge og indbliksgener.

Vi vil derfor foreslå, på linje med tankerne i planen i øvrigt, at højhusene vil stige trinvis mod øst, så de laveste er tættest på Hf. Birkevang og villakvartererne ved siden af. Derudover mener vi, at det er vigtigt, at bygningernes facader fremstår let, lyst og grønt, hvilket vil hænge bedre sammen med Haveforeningen Birkevang, Vestvolden og de mange bevaringsværdier træer i området, slutter Dorte Halling.