Sjaggeren - Ugens fugl i netavisen

       tekst og foto: Christian Christensen

En spændende fugl med et helt særligt våben mod fjender.

Sjaggeren er stor robust drossel, der er i familie med solsort og sangdrossel. Den er nem at kende på det grå hoved og de kastanjebrune felter på ryggen og vingerne. Sjaggeren er særlig udbredt i øst Danmark men findes også i Jylland. Der er en relativ ny ynglefugl i Danmark, idet den først etablerede sig engang i 60èrne. Bestanden er let vigende men ikke truet.

Om vinteren kommer der i hundrede tusindvis af Sjaggere ned fra det øvrige Skandinavien. Især efter hårde vintre eller i år med ringe bærsætning kommer mange fugle ned til det mildere Danmark. Føden om vinteren består først og fremmest af de røde bær på tjørnebuskene, som der er mange af i Danmark og ikke mindst i Utterslev mose. Lige nu kan man se de smukke hvide blomster på tjørnene rundt om mosen. Om sommeren lever sjaggeren af orme og andre insekter.

Der en del ynglepar i Utterslev mose bl.a. i de store løvtræer nær broen, hvor vestvolden løber ud i mosen. De yngler i mindre kolonier typisk bestående af 6-7 par. Det er støjende og meget aktive fugle, men hvis man sætter sig på en bænk, kan man opleve dem helt tæt på. Sjaggeren har et helt specielt våben mod indtrængende fjender som f.eks. en kat eller en ugle. De voksne fugle i kolonien dykker skrigende ned mod katten eller uglen og slipper så fugleklatter, der rammer fjenden til han til sidst fortrækker med uforrettet sag. Stemmen er tydeligt sjag,sjag, sjag heraf navnet. Når flere individer stemmer i, lyder det som gammel hækkeklipper.

Selvom sjaggeren er en god flyver, bliver en del af dem taget af rovfugle som f.eks. duehøg, men der er en solid bestand at tage af. Jeg tror, at sjaggeren får et godt år i mosen, der kommer i hvert fald ikke til at mangle føde til vinter. Det er mange år siden, der har været så mange blomster på tjørnebuskene som i år.