Troldanden er meget almindelig i Utterslev Mose - Ugens Fugl i netavisen

Troldanden er en meget almindelig fugl i Utterslev mose. Især om vinteren ses de i større antal i alle mosens tre dele. Hannen er let genkendelig med dens sort-hvide dragt og den lille fjertop i nakken. Kun hannen der har denne kontrastrige fjerdragt, hunnen er sortbrun og fjertoppen i nakken er tydeligt kortere.

     Tekst: Christian Christensen / Foto: Michael Bendt

Om vinteren ses de tit liggende på vandet i småflokke på 10-15 individer, der dykker ned mod mosens bund for at finde føde i form af bunddyr som snegle, muslinger og orme. Alle disse troldænder er her kun som vintergæster og flyver i løbet af foråret op til deres ynglepladser i mellem Skandinavien, især Findland har en stor bestand. Heldigvis har vi også nogle få ynglepar her hos os i Utterslev mose, dette skal ses ud fra, at der samlet kun er ca. 2000 par i hele Danmark.

Sidste år ynglede der et par i Vestmosen, der virkelig fik succes med 12 unger i kullet. Den enlige ande-mor havde nok at se til med den store flok unger. De kunne ses fra stien langs pilesvinget lige omkring fugletårnet. Jeg vover at vise et billede af dem her midt i dette kolde forår. Billedet er altså fra forsommeren sidste år. Når man taler om, hvordan det går med naturen, så har vi danskere tit en opfattelse af, at vores lille land ikke spiller nogen rolle i den store sammenhæng.

Den samme tankegang kommer også frem, når talen falder på klimaspørgsmålet, hvad nytter det hvad vi gør her ? Måske vi skulle tage H.C Andersens ord fra – I Danmark Er jeg Født- frem igen. ”Engang du herre var i hele Norden, bød over England – nu du kaldes svag; et lille land, og dog så vidt om jorden end høres danskens sang og mejselslag” Ja, vist er vi et lille land, men vi betyder noget, i hvert fald når vi taler om troldanden. Danmark huser hver vinter flere hundrede tusinde andefugle fra det øvrige Skandinavien, som søger ned til os for at finde isfrit vand.

Det er ikke kun troldænder men også edderfugle, der kommer hertil. I de senere år har et stigende antal svømmeænder valgt at overvintre i Utterslev mose i et antal, der for bare 20 år siden forekom helt usandsynligt. Vi skal derfor passe på vores natur og yde vores bidrag til, at vores børn og børnebørn kan få samme glæde ved naturen som har haft.