Velkommen til Christian og "Ugens fugl" her i netavisen

Vi kan i dag byde velkommen til Christian Christensen, som fremover vil fortælle om fuglelivet og andre spændende ting her i netavisen. Der er dog ikke tale om en debut, eftersom Christian ind i mellem har ageret dygtig fotograf for os.

                                                   

Hans store lidenskab er fugle og naturen i det hele taget, så vi kan glæde os til dejlige billeder og fortællinger i fremtiden. I dag lægger han ud med et besøg i vor skønne mose.

Forår i Utterslev mose.   

Tekst og foto: Christian Christensen

Der fuld gang i foråret i Utterslev mose. Hvis man trænger til at få renset tankerne i den her tid så er en tur i Utterslev mose stedet at tage hen. Der er masser af fugle og træerne står med fine lysegrønne knopper og små blade.

Blomster og urter vælter op af jorden mens fuglene synger af fuld hals. Utterslev mose er et vigtigt vådområde i  Storkøbenhavn for både ynglene fugle og for trækfugle. Mosen har en særstatus for især grågæs og hættemåger. Lige nu kan man se grågæssene gå på græsset med deres ny udklækkede gæslinger.

Mosen bliver vedligeholdt på måde der tilgodeser fugle og padder så den kan bevare og udbygge sin arts rigdom. Det er også vigtigt at mosen ikke gror til.

Naturpleje er en forudsætning for mosen bevarer sin status vigtigt naturområde. Hvis man har en kikkert kan man her i foråret være heldig at se trækkende rovfugle som rørhøg og fiskeørn højt oppe på himlen.

Undertiden gør de et kort ophold i mosen inden de fortsætter deres rejse videre nord på.