Brønshøj Kirkes provst Holck døde i 1914 af en nyresygdom

Netavisens historie om Provst ved Brønshøj Kirke, Søren Holck, har som ventet giver mange læsere. Derfor har vi fulgt op på tingene. Vores gode ven Finn Olsen har fundet yderligere materiale frem omkring den provst, som gav navn til en af Brønshøjs kendte veje, Holcks Plads.

Sådan blev det annonceret, da den nye provst kom til Brønshøj Kirke i 1904

Præsteindsættelse

Ved højmessen i Brønshøj Kirke i Morgen Kl. 10 vil Stiftsprovst Paulli Indsætte Sognepræst, Provst S. H. Holck i hans nye embede som Sognepræst ved Kirken.

Den nye Sognepræst, der er en Søn af for længst afdøde Sognepræst Holck ved Vor Frelsers Kirke paa Christianshavn, har hidtil været Sognepræst og Provst ved Nordby Menighed paa Fanø.

Som nævnt var Søren Holck provst ved Brønshøj Kirke indtil 1914, hvor han døde af en nyresygdom. I den anledning skrev Folkets Avis – København 22. december 1914: