Brønshøj og Fix i historisk ungdomssamarbejde fra efterårssæsonen.

Fra efterårssæsonen udvider de to lokale klubber samarbejdet og slår yderligere to ungdomsårgange sammen på både drenge- og pigesiden – Det bliver startskuddet på et mere formaliseret fællesskab på ungdomssiden. 

Når børnefodbold i overgangen fra U12 til U13 bliver til ungdomsfodbold kommer Brønshøjs to største fodboldklubber, Brønshøj Boldklub og Boldklubben Fix, fremadrettet til at danne én fælles årgang i stedet for to som det hidtil har været.

Det sker i et historisk og formaliseret samarbejde mellem de to klubber, der er kommet i stand efter en række møder og drøftelser i et udvalg med repræsentanter fra begge klubber – et arbejde som har stået på siden marts 2022. Beslutningen om samarbejdet er truffet for at skabe det bedst mulige fodboldtilbud i lokalområdet for både bredde- og talentfodbolden. Samarbejdet kommer til at hedde Brønshøj-Fix og begge klubbers bestyrelse har onsdag den 17. maj underskrevet samarbejdsaftalen, som nu ligger nu til godkendelse hos Dansk Boldspil-Union.

I det forløbne år har den nuværende U14 årgang (2009) hos både drenge og piger spillet som ét fælles hold i et pilotprojekt, der skulle afprøve modellen. Denne årgang fortsætter som ét fælles hold, når den nu bliver til U15/U16. Herudover bliver samarbejdet efter sommerferien udvidet med årgangene fra 2010 (U14) og 2011 (U13), og det er så intentionen, at samarbejdet udvides fremover, når de kommende børneårgange overgår til ungdomsfodbolden som U13.

Samarbejdet bunder i en erkendelse fra begge klubber af, at der både i bredde- og talentungdomsfodbolden er behov for nytænkning for at fastholde de unge og for at udnytte frivillige- og trænerressourcer bedst muligt. Det skal ske i en model, der først og fremmest skal søge at fastholde så mange unge på alle niveauer i fodboldklubberne, og samtidig give bedre muligheder for, at de bedste kan se hvor langt de kan drive det i en lokal klub fremfor at søge til de øvrige store klubber i Københavnsområdet. Samarbejdet skal ledes af et udvalg med repræsentanter fra begge klubber.

Brønshøj Boldklub fra 1919 er den ældste klub i lokalområdet med stolte traditioner, fodboldkundskab og en infrastruktur der kan løfte bredde- såvel som elitefodbolden. Bestyrelsesformand Peer Goe fra Brønshøj Boldklub ser frem til samarbejdet. – I Brønshøj Boldklub har vi gennem nogle år arbejdet fokuseret på at bygge en struktur op, der understøtter de unges behov for træning på et højt fodboldfagligt stadie kombineret med en mulighed for at spille fodbold på alle niveauer. Det har resulteret i, at BB nu har hold på højt niveau i alle ungdomsårgange, og det er lykkedes os at rekruttere en stor gruppe af meget dygtige trænere. For fortsat at kunne tilbyde dette, kræver det mange frivillige ressourcer i form af trænere, holdledere og aktive forældre, der støtter op om de unges fodbold – sammen med Boldklubben FIX har vi en tro på, at vi kan få netop det – til gavn for alle unge fodboldspillere i Brønshøj-Husum området.

Så er der underskrevet en aftale og givet håndtryk på et endnu tættere nabo samarbejde på ungdomssiden

Kun en kilometer væk på den anden side af Utterslev Mose ligger Boldklubben Fix, der blev grundlagt i 1924 og dermed er næsten lige så gammel som Brønshøj Boldklub. I de seneste år har Fix oplevet en stigende medlemstilslutning til både drenge- og pigefodbolden i foreningen, så medlemstallet inden for den nærmeste fremtid vil passere 1000 aktive medlemmer. Fix formand Sune Blom mener, at klubbens unge spillere vil nyde godt af de nye muligheder, som samarbejdet vil skabe. – Samarbejdet har potentiale til at løfte fodboldtilbuddet for alle lokale fodboldspillere uanset niveau og på tværs af køn. Vi har stor succes med vores børnemiljø, men med det nye samarbejde håber jeg, at vi også kan styrke den lokale ungdomsfodbold i sådan en grad, at de unge fodboldspillere i Brønshøj-området ikke længere behøves at køre på tværs af byen for at finde en fodboldklub, der matcher deres behov. Vi har allerede gjort os gode erfaringer med samarbejdet, på de nuværende U14-årgange, hvor både bredde og talent har oplevet fremgang. Medlemstallet er steget på begge årgange, og vi har aktuelt et U14-drengehold i LIGA3 samt et U14-pigehold i LIGA1. Så jeg glæder mig til at følge udviklingen af samarbejdet tæt og tror på, at det er den helt rigtige løsning for begge klubber.

tekst: Christian Haslund