Budgetforhandlingerne for 2022 blev afsluttet i torsdags

Budgetforhandlingerne om 2022 i Københavns Kommune blev afsluttet i torsdags – og der er bl.a. afsat midler til en undersøgelse af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej.

Man har også afsat midler til nye daginstitutioner i Tingbjerg, byggeri af nyt Rønnebo i Bystævneparken, belysning af cykel- og gangsti mellem Nørre G og Tingbjerg, undersøgelse af både BRT og letbane fra Gladsaxe St til Nørrebro St via Frederikssundvej samt at Crossroads kan fortsætte som matrikelløst tilbud.
Gå ind og læs nærmere på Budget 2022 (kk.dk)