Debatindlæg: Katastrofal helhedsplan til 1,85 mia. kr. er ikke godkendt af beboerne.

Beboerne i Bellahøj I og II, besluttede den 27. april 2023 at standse udvikling / projektering af helhedsplanen for renovering af Bellahøj I og II og at en ny helhedsplan skal udarbejdes på vilkår om, at forventet lejestigning i forhold til nugældende leje højst udgør 30% efter eventuel støtte fra Landsbyggefonden. 

                       

Beboerne har aldrig godkendt SAB´s finansieringsbudget for helhedsplanen for Bellahøj I og II på 1,85 mia. kr. som SAB fremlagde i marts 2023.

Økonomien er stukket helt af for Samvirkende Boligselskab, SAB og KAB. Gennemføres den plan, vil det medføre huslejeforhøjelse på 110 %.

Hvem har råd til det? Næppe mange af de nuværende beboere.

Når der sker væsentlige ændringer i en helhedsplan, skal beboerne høres.

Når helhedsplanens samlede økonomi er mere end firedoblet er det væsentlige ændringer.

SAB/KAB hævder husene er sammenstyrtningstruede, men vil ikke foretage målinger direkte på bygningerne for at skabe sikkerhed for bygninger og beboere. Men de vil gerne af med beboerne, så der ikke er så mange tilbage, når der skal stemmes om helhedsplanen i november 2024.

Det er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde onsdag 7. juni., hvor forslaget skal behandles igen. SAB/KAB vil gerne have, at beboerne siger ja til, at SAB/KAB kan fortsætte den dyre projektering og at beboerne først skal stemme om det, når der ikke er så mange beboere tilbage i bebyggelsen. Det er ikke rimeligt.

Afdelingsbestyrelsen anbefaler, at beboerne på afdelingsmødet 7. juni bekræfter beslutningen fra 27. april 2023 om at standse den dyre helhedsplan.

Afdelingsbestyrelsen for Bellahøj I og II, SAB.