Der mangler spændende kulturtilbud og fritidsaktiviteter i bydelen synes Lokaludvalget

Brønshøj-Husum Lokaludvalg synes generelt set, at der mangler spændende kulturtilbud og fritidsaktiviteter til børn og unge i alderen 13-25 år i bydelen. Man vil derfor gerne arbejde for, at der bliver flere muligheder for at lave spændende ting i fritiden i Brønshøj, Husum, Tingbjerg og på Bellahøj.

For at blive klogere på, hvad bydelens unge laver i fritiden og hvilke muligheder der savnes, har lokaludvalget igangsat en inddragelsesproces i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningens enhed “Bæredygtig generation”. I løbet af tre workshops skal 7. og 8. klasses-elever fra hele bydelen komme med deres anbefalinger til et bedre fritidsliv i bydelen.

Som en del af forløbet har man lavet et spørgeskema til bydelens ældste folkeskoleklasser (5. klasse og op), som forhåbentlig kan give en vigtig viden om behov og barrierer i fritidslivet i bydelen.

Elevernes anbefalinger præsenteres på lokaludvalgsmødet den 21. september, hvor alle interesserede er velkomne.

Med resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og eleverne anbefalinger i rygsækken, kan lokaludvalget bedre snakke med foreninger, klubber, kulturhuse og politikerne på rådhuset om at lave nogle tilbud, der passer til bydelens unge.

Husk, at alle unge mellem 13 og 25 år kan søge økonomisk støtte fra lokaludvalgets Kvikpulje til aktiviteter for unge. Læs mere her:

Velkommen til Kvikpuljen! – Brønshøj-Husum lokaludvalg (kk.dk)

Download flyer om spørgeskemaundersøgelsen her