Dette monster af en maskine borer 50 meter ned i undergrunden

– og det sker på hjørnet af Kildeløbet og Åvendingen i Husum, hvor der skal laves underjordiske bassiner, som kan forhindre store ubehageligheder i tilfælde af kraftig regn, som kloakrørene ikke kan klare, simpelthen fordi der ikke er plads til et så stort vandpres.

 

                         

 

HOFOR undersøger undergrunden i villakvarterne for at forberede og designe byggeriet af store bassiner i området. Byggeriet går under projektnavnet Spangen. For når det regner kraftigt, er der ikke plads i kloakrørene til både regnvand og kloakvand fra private hjem. Derfor løber kloakvandet ud i Harrestrup å. De underjordiske bassiner skal bruges til at holde på kloakvandet, indtil der igen er plads i rørene, så vandet kan sendes til renseanlægget.

HOFOR har varslet beboerne og grundejerforeningerne i området om, at boringerne finder sted. Mandag før vinterferien var projektfolk på besøg i området for at fortælle og svare på spørgsmål. Cirka 20 interesserede naboer trodsede regnen og kom ud for at blive orienteret og stille spørgsmål. For der er selvfølgelig en bekymring over at skulle være nabo til et stort anlægsprojekt, men HOFOR møder også stor forståelse for, at det er et problem, der skal løses.

Det startede i 2022, der kan dog være beboere, som mener, det er startet længe før, men det kan være fordi, der været snak om en ’skybrudsvej’. Denne er imidlertid droppet, da den ikke løser problemet med. at der løber kloakvand ud i Harrestrup å. I området opføres også regnbede, men de hænger ikke direkte sammen med bassinerne, da de er løsninger på andre udfordringer.

Her kan man se, hvad det hele drejer sig om.

Afløbssystemet nu


Afløbssystemet efter bassinerne