Er Bellahøjhusene farlige i stormvejr ?

Ingeniører har opdaget alvorlige konstruktionsfejl i Bellahøjhusene, som kan gøre det farligt at opholde sig i husene, hvis et stormvejr rammer. Man har derfor lavet et beredskab, hvis opgave bliver at evakuere beboerne, hvis den vejrtype indtræffer. En ny ingeniørberegning viser nemlig, at højhusene ikke tåler en vindbelastning på mere end 11-12 meter pr. sekund i middelvind. Da det er en situation, der statistisk set kan forekomme hver måned, skal beboerne genhuses.

Bellahøjhusene består af meget forskellige typer bygninger og er ejet af fire forskellige boligorganisationer: AAB, fsb, Samvirkende Boligselskaber (SAB) og Boligselskabet AKB. Blandt andet ejer SAB de 10 med i alt 487 boliger, og undersøgelser i forbindelse med renoveringen viser nu, at der er fejl i de oprindelige beregninger af stabiliteten i fem af husene.

Ingeniørerne har i forbindelse med forarbejdet til renoveringen af dem opdaget, at der i nogle af højhusene er fejl i de gamle beregninger, og at bygningerne i renoveringen skal forstærkes ekstra. Den konklusion er blevet gennemgået af et ingeniørfirma, der på den baggrund anbefaler, at man undersøger stabiliteten ekstra i fem af Bellahøjhusene i forbindelse med færdigprojekteringen.

60 år uden bekymring

KAB har allerede igangsat yderligere undersøgelser af stabiliteten, og om det forklarer byggedirektør i KAB, Rolf Andersson:

– Vi har sat en af landets mest anerkendte eksperter i statik i gang med at vurdere beregningerne bag de Bellahøjhuse, hvor der er fejl i beregningerne. Byggesagens ingeniørfirma er desuden i gang med at inspicere bygningerne visuelt og har indtil nu ikke konstateret synlige tegn på fejl ved husene. Det glæder os selvfølgelig meget.

Han forstår godt, at det her kan være en bekymrende melding for beboerne, men understreger, at husene har stået i mere end 60 år uden at give anledning til bekymring, og at inspektionen af husene fortsætter jævnligt frem til renoveringsstart.

De berørte beboere i SAB er informeret skriftligt om undersøgelsen og inviteret til informationsmøde.

Renoveringen af de 10 Bellahøjhuse i SAB skal efter planen begynde i 2024, og alle beboere genhuses midlertidigt i forbindelse med renoveringen.