Erfaringer fra Tingbjerg

 

 

Nu flytter socialrådgivere ind hos flere praktiserende læger i København
29.11.2023 07:00:00 | Københavns kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
En socialrådgiver tilknyttet den lokale praktiserende læge kan være med til at tage hånd om udsatte borgeres sociale udfordringer og samtidig styrke fastholdelsen af lægerne i udsatte boligområder. Det viser erfaringer fra Tingbjerg og Amager. Nu skal ordningen udvides til flere steder i København.
Når borgere møder op hos deres praktiserende læge, kan der nogle gange være mere på spil end et dårligt fysisk helbred – også mere, end hvad lægen selv kan hjælpe med. Derfor kan det i særligt udsatte områder af byen give mening at have let adgang til en socialrådgiver, der kan hjælpe og guide borgerne hen til de tilbud, der findes lokalt i kommunen. Det viser erfaringerne fra den eksisterende ordning i Københavns Kommune, som indebærer, at der i dag er socialrådgivere til stede hos de praktiserende læger i Tingbjerg og hos to læger på Amager. Nu har de københavnske politikere i besluttet, at ordningen skal udvides.

”Den praktiserende læge er der for alle borgere – uanset social baggrund. Og for nogle af de mest udsatte borgere er lægen ofte den eneste kontakt, borgeren har til det offentlige. Men lægen kan ikke hjælpe med alt. Derfor giver det god mening, at en socialrådgiver er lige ved hånden, så borgeren nemt og hurtigt kan blive guidet videre til de tilbud, der kan hjælpe med at komme på ret kurs i livet – det kan være boligmangel, arbejdsløshed eller alvorlige sociale problemer i familien,” siger sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune Sisse Marie Welling (SF).

Udvider til to nye områder

Indsatsen er blevet til i et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen og Praktiserende Lægers Organisation (PLO). Og erfaringerne fra både Tingbjerg og på Amager viser, at socialrådgiverne har hjulpet borgere videre med en meget bred vifte af problematikker, herunder bl.a. boligproblemer, økonomiske kvaler og social kontrol. Det samme kan nu komme til at gøre sig gældende i områder på ex Nørrebro og Bispebjerg, som er i spil til at få ordningen.

”Udsatte og sårbare mennesker skal have hjælp der, hvor de er, så det er så nemt som muligt for dem at få hjælpen. Derfor er det også rigtig godt, at vi nu udvider ordningen til yderligere to bydele i København. Vi har gode erfaringer med at tilknytte socialrådgivere til en almen praksis. Det giver os mulighed for at levere en endnu mere sammenstøbt støtte til udsatte borgere, og det giver socialrådgiverne bedre muligheder for at sætte sig ind i de udsattes situation. Samtidig kan socialrådgiverne følge de udsatte borgere over længere tid, tilpasse hjælpen og skabe en god kontakt til andre myndigheder eller lokale initiativer. På den måde får vi tænkt hele vejen rundt om socialt udsatte borgere,” siger socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL).

Skal understøtte lægedækningen

Udover at hjælpe flere socialt udsatte borgere til de rette tilbud, så deres samlede livssituation kan komme mere på ret køl, så er en del af formålet med ordningen også at understøtte lægedækningen i udsatte boligområder. En socialrådgiver kan således være med til at frigive tid, så den praktiserende læge kan tilse flere borgere, og dermed også være med til at gøre det mere attraktivt for de praktiserende læger at slå sig ned i en klinik i et udsat boligområde.

“PLO-Hovedstaden bakker op om det gode initiativ fra Københavns Kommune, som kan aflaste lægerne i socialt belastede områder og dermed være med til at gøre det nemmere at få praktiserende læger til at vælge at åbne praksis eller forblive i praksis i et sådant område. Det kan skabe ro og arbejdsglæde, at man som læge får hjælp af en kompetent person i forhold til patienters sociale udfordringer, da det giver lægen mulighed for i større grad at fokusere på de lægefaglige problemstillinger,” siger formand for PLO-Hovedstaden Peder Reistad.

Midlerne til udvidelsen af ordningen med socialrådgivere tilknyttet praktiserende læger er fundet i budgetaftalen for 2024, hvor der er afsat 4,8 mio. kr. over fire år – oven i de 4 mio. kr., der blev afsat med budgetaftalen for 2022-2025.

Fakta:

  • Ordningen med socialrådgivere tilknyttet den praktiserende læge har eksisteret i Tingbjerg siden 2018 og på Amager siden 2022 og etableret i et samarbejde mellem Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning og Socialforvaltning samt Praktiserende Lægers Organisation (PLO).
  • Erfaringsopsamling fra indsatsen i Tingbjerg og på Amager viser, at lægerne henviste 105 borgere til socialrådgiveren i løbet af 2022. Konkret har socialrådgiverne særligt hjulpet borgerne med problematikker som ex. uholdbar boligsituation, økonomi, jobcenterforløb, mistrivsel i familien og vold.