Følg med lokaludvalgets arbejde - her er dagsordenen til mødet på torsdag den 27. april

            Her et foto fra et udendørs Forretningsudvalgsmøde efter en lang corona nedlukning
Næste møde i lokaludvalget holdes på EnergiCenter Voldparken i lokale 204, 2. Sal på torsdag kl. 18.30.
På mødet skal lokaludvalget blandt andet
💚 høre om indkvartering af ukrainske fordrevne på Herbergvejen 8 (det tidligere vandrehjem).
💚 danne en arbejdsgruppe, der skal udarbejde oplæg til, hvor og hvordan, der kan etableres overnatnings- og hotelfaciliteter i 2700.
💚 drøfte lokale budgetønsker til Borgerrepræsentationens kommende budgetforhandlinger indenfor teknik og miljø.
💚 drøfte samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg om, hvordan der arbejdes for metro til det nordvestlige København.
Alle møder i lokaludvalget er offentlige – og man er velkommen til at være med til mødet og lytte med 👂