Grundejerforeningen Kærbøl i Brønshøj fejrede 100 års jubilæum

Lørdag den 28. august fejrede Grundejerforeningen Kærbøl sit 100 års jubilæum, og det gjorde man med en stor vejfest.

Så gøres der klar til stor jubilæumsvejfest

I anledning af jubilæet havde grundejerforeningen besluttet sig for at afholde vejfest,  og i den anledning blev nr. 21 og 22 også inviteret uagtet, at de faktisk hører til en anden grundejerforening. Festudvalget ansøgte Københavns Kommune om officiel afspærring af Sparresholmvej, og den blev tildelt i tidsrummet 07.00 – 24.00, lørdag d. 28. august. Der var kun søgt om afspærring for motoriserede køretøjer så cykler og gående havde fri passage og fulgte nysgerrigt med i løbet af dagen.

Stor opbakning

Der var stor opbakning til festen og deltagelse fra næsten hele vejen i alle aldersgrupper. Vejrguderne havde ikke helt forstået, at de skulle slukke for sluserne, og en stund overvejede festudvalget en plan B, som man for en sikkerheds skyld havde i baghånden.

Naturligvis var der stegt pattegris på menuen – og den bæres her hen til grillen.

Men kl. 11.30 stoppede regnen nogenlunde, og Hoppeborg, fadølsanlæg og den store grill fra Den Gode Lille Slagter blev opstillet. Festen gik i gang, og børnene kunne lege uforstyrret på vejen uden frygt for bilister. Tegnekonkurrencer, Høvdingebold, Hoppeborg, Limbo, Vinsmagning, Chilismagning og Tour-de-Have. Der var noget for alle. Til sidst sluttede man en festlig dag af med fællespisning, helstegt pattegris, salatbuffet og lækker kagebuffet.

Børnene havde en super dag.

Det hele sluttede af med fællespisning, helstegt pattegris, salatbuffet og lækker kagebuffet.

En hoppeborg kan bruges til meget

I sandhed en skøn dag, var alle i den jubilerende grundejerforening helt enige om.

Faktaboks:

Grundejerforeningen Kærbøl.
Blev stiftet I 1921. Udstykningen skete fra markerne tilhørende en 4-længet gård, der lå ved det nuværende gadekær (som dengang var større) – der hvor henholdsvis Sparresholmvej 1 og 3 ligger nu. Gården hed Kærbøllingegård. Markerne strakte sig ud af det stykke af Sparresholmvej, der går fra Krabbesholmvej og op til det første kryds minus et hus på hver side (nr. 21 og 22).